Listopad a novinky z PROUDu

Další personální škatulata na DDM Horažďovice

Od listopadu má PROUD nového vedoucího! Do funkce nastupuje pan Mgr. Pavel Šustr, Ph.D., který byl vybrán na základě dvoukolového výběrového řízení, telefon a e-mail na něj naleznete v záložce Kontakt.

Po roce stráveném v Horažďovicích nás opouští a zpět domů do Polska míří dobrovolnice Malgorzata Zychowska alias Goša. Gošu jste díky projektu Neformální a environmentální vzdělávání v Pootaví programu Erasmus + mohli potkávat v Horažďovicích ale i v Přírodovědné stanici, na kroužcích či táborech v PROUDu (Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, badatelském Vítejte na Zemi nebo v rámci Family workcampu) či naposledy během říjnového Jablkobraní. Touto cestou bychom proto Goše rádi poděkovali za její dobrovolnické angažmá a popřáli mnoho štěstí v dalším životě. Jak rok strávený v Horažďovicích hodnotí sama Goša? Stručně a jednoduše: Amazing year! Posuďte sami.

Na konci října po více než tříletém angažmá opustila tým Envicentra PROUD lektorka Hana Šustrová, které bychom rádi poděkovali za spolupráci a nesmazatelnou stopu, kterou v PROUDu a DDM Horažďovice zanechala.

Jako lektorka a autorka svojí trochou do Podbranského mlýna přispěla pobytovými kruzy Samá voda nebo Přežij zimu. Bez ní by nevznikly jednodenní výukové programy jako je Strom všemi smysly, Objev mikroskop nebo novinky Pod vodou a Geologie stejně jako terénní exkurze Podzim v anglickém parku či Královstvím stromů.

Jako táborová vedoucí neodmyslitelně stojí za čtyřmi ročníky badatelského tábora v PROUDu, jmenovitě: O tajemství vesmíru, přírody a tak vůbec (den první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý), Zachraň Zemi, Za vynálezy všech dob a Vítejte na Zemi, zapomenout nemůžeme ani na outdoorové tábory mimo Horažďovice: Výprava do neznáma a Expedice pokračuje. „Na svědomí“ má i řadu příměstských táborů, konkrétně: Živly, O Človíčkovi Za vodou a další. Nabídku zájmové činnosti při DDM Horažďovice pravidelně obohacovala o kroužky Přírodní tvoření, Šperkařská dílna nebo kurz (nejen) textilních technik pro dospělé „Na nitce“.

Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v budoucím profesním i osobním životě.