Pod vodou

MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. -5. roč ZŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cílová skupina: MŠ od 5 let + 1.tř. ZŠ / 2.–5. tř. ZŠ

Délka programu: 60 / 90 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben – červen, září – říjen, venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci v průběhu programu poznají rozmanitý život pod vodou ve stojatých i tekoucích vodách. Osvojí si jednoduchou techniku odlovu drobných vodních živočichů tzv. bezobratlých živočichů dna. Dozvědí se o životě vybraných druhů, podívají se detailněji na stavbu jejich těla pod lupou.

Cíle programu

Cílem je poznat rozmanitý život pod vodou a zjistit, co ho nejvíce ovlivňuje.

Výstupy

Žák:

  • se naučí jednoduchou metodu odlovu vodních bezobratlých
  • vyjmenuje alespoň 5 zvířat, která žijí pod vodou
  • vysvětlí jak ovlivňuje kvalita vody zvířata, která v ní žijí
  • vysvětlí pojem koloběh vody

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské