Envicentrum Proud

PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn

PROUD představuje moderní prostor s osobitým geniem loci využitelný mládeží, pedagogy i širokou veřejností k setkávání, inspiraci a přeshraniční spolupráci stejně jako místo pro poznávání přírody, krajiny a historie nejen prácheňského regionu.

Spolu s Přírodovědnou stanicí slouží PROUD jako středisko environmentálního vzdělávání, které realizuje jedno i vícedenní vzdělávací kurzy pro školní kolektivy. Coby součást Domu dětí a mládeže v Horažďovicích poskytují zázemí pro zájmovou činnost mládeže (přírodovědně laděné kroužky), přes prázdniny slouží jako základna pro pobytové a příměstské tábory. Jsou domovem několika desítek volně žijících i exotických živočichů a domácích zvířat a v neposlední řadě skýtají prostory pro pořádání seminářů, přednášek, workshopů a dalších vzdělávacích či kulturních akcí jak pro mládež, tak pro odbornou a laickou veřejnost.

Vznik Envicentra PROUD byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj díky projektu OP CÍL 3. Investice do vaší budoucnosti.

Logo Envicentra Proud