Envicentrum PROUD a Přírodovědná stanice

Naším cílem je vzdělávat a vychovávat mládež a veřejnost na české i bavorské straně Šumavy k ochraně přírody, šetrnému využívání přírodních zdrojů a bohatému, trvale udržitelnému životu. Mimo to je naším záměrem vytvářet prostor pro inspiraci, mezinárodní setkávání a usmíření národů z obou stran hranice.

GDPR – Ochrana osobních údajů. Přečtěte si, jaké osobní údaje našich klientů zpracováváme a jak s nimi nakládáme.

Nabízíme alternativu k výuce přírodovědných, ekologických i společensko­vědních disciplín na školách v regionu – zejména v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji a jejich bavorském příhraničí. Chceme „vytáhnout žáky i učitele ze tříd ven do krajiny“, která je unikátní, barevnou a bohatou učebnicí. Společným jmenovatelem našich výukových programů je proto důraz na terénní výuku a přímý kontakt s prostředím, místně zakotvené učení a inspirace zážitkovou pedagogikou. K tomu využíváme moderní výukové vybavení PROUDu, chovy a kolekce rostlin v Přírodovědné stanici, ale především krásy, bohatství a kontrasty města Horažďovice, místní kulturní krajiny středního Pootaví a přírodní divoké krajiny v okolí státní hranice na území NP Šumava.

Nespornou předností PROUDu je jeho poloha v nivě řeky Otavy, která přímo vybízí ke studiu říčního ekosystému a k dalším aktivitám přímo na řece (biomonitoring, rýžování zlata, sjezd na raftech…). Rodinným zlatem Přírodovědné stanice je potom bohatá kolekce plemen nejen hospodářských zvířat.

Od dubna 2015 funguje PROUD jako nové pobytové středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jihozápadních Čechách. Pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Horažďovicích vznikl díky podpoře z projektu mezinárodní spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 (více v sekci „Historie PROUDu“).

Jako organizace jsme se připojili k síti středisek ekologické výchovy „Pavučina“ a PROUD najdete také na společném portálu pobytových ekocenter „ekopobyt.cz“ nebo portálu MŽP „ekocentra.cz“.

Envicentrum Proud je certifikovanou turistickou ubytovnou KČT.