Objev mikroskop

6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč

Cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ / prima – kvarta z víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: říjen – únor, uvnitř v Envcentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci si vlastnoručně připraví preparát a naučí se pozorovat mikroskopem. Vyzkouší si techniku barvení a sami si vytvoří jednoduchou čočku. Poznají, v čem se liší pozorování binolupou a mikroskopem. Na závěr programu vyhodnotí, ve kterých různorodých činnostech může být mikroskop dobrým pomocníkem, a kde je dokonce nepostradatelný.

Výstupy

Žák:

  • popíše jednotlivé části mikroskopu a jejich funkce
  • samostatně vytvoří jednoduchý mikroskopický preparát
  • samostatně ovládá mikroskop při pozorování preparátů
  • vyjmenuje 3 profese, které k práci využívají mikroskop

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda (Biologie, Chemie)

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní