Stalo se: Family Workcamp

Dobrovolnické rodiny z celého světa pomáhaly v Přírodovědné stanici v Horažďovicích

Od 17. srpna 2019 Envicentrum PROUD a Přírodovědná stanice v Horažďovicích již podruhé hostily dobrovolníky z celého světa. „Celkem přijelo 7 rodin, nejvzdálenější účastníci přiletěli až z Turecka,“ uvedla Hanka Šustrová, lektorka Envicentra PROUD. „Jejich hlavní činností byla pomoc na našem výukovém statku, krmení zvířat i zvelebování areálu Přírodovědné stanice a tvorba výukových pomůcek,“ doplnila Katka Trnková z Přírodovědné stanice. Dobrovolnický projekt proběhl pod záštitou neziskové organizace INEX SDA.

Dobrovolníci byli ubytovaní v Envicentru PROUD od 17. do 25. srpna. Téměř každý den pracovali 4 až 5 hodin, převážně v Přírodovědné stanici. Během týdne si i sami vařili, vyrazili i na výlet v okolí Horažďovic nebo sjeli Otavu na raftech. 22. srpna proběhl mezinárodní večer, kdy dobrovolníci setkali s místní komunitou a představili dobrovolnictví jako takové.

Koncept tzv. Family workcampu tedy dobrovolnického projektu pro rodiče s dětmi je poměrně nový a není ve světě tolik rozšířen jako tradiční 2–3 týdenní projekty pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let. „Většina našich účastníků už se na dobrovolnických činnostech podílela, teď chtějí podobnou zkušenost předat i svým dětem,“ uvedla Kateřina Trnková. -KT-

INEX SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.