Lidé

Náš tým

Hladký klapot PROUDu i Přírodovědné stanice má na svědomí tým pedagogů a provozních zaměstnanců. Současných i těch bývalých.

Tomáš Pollak

Ředitel DDM, lektor, objednávky

Vystudoval ochranu a tvorbu životního prostředí na Katedře ekologie PřF UP (obor revitalizace krajiny) a doplňkové pedagogické studium na PedF UP v Olomouci. K mimoškolní výchově a alternativnímu vzdělávání přičichl díky zaměstnání v brněnské Lipce, kde pracoval na pobytovém SEV Rychta Krásensko v Moravském krasu.

Je otcem myšlenky a projektu vybudování envicentra v Horažďovicích a lví měrou se tak podílel na vzniku PROUDu. Coby ředitel organizce v současnosti řídí a organizuje činnost PROUDu (i celého Domu dětí a mládeže Horažďovice), podílí se na administraci, fundrisingu, strategickém plánování. Potkávat jej můžete také jako vedoucího kroužku Lukostřelba a Lukoklubu RAVEN, Vodáckého klubu a během léta na táborech (zejména na Plácku) coby vedoucího.

Katka Trnková

Vedoucí a lektorka Přírodovědné stanice

Pochází z jižních Čech z kraje rybníků a na Horažďovicko se dostala víceméně náhodou. Vystudovala obor Ochrana životního prostředí na PřF UK v Praze, specializovala se na hydrobiologii a vodní svět. Pracovat s dětmi začínala již jako vedoucí ve skautu a následně pak v několika pražských ekocentrech. V současnosti má nejblíže k domácím zvířatům a zemědělství. Přesto jí baví spolu s dětmi zkoumat životní prostředí kolem sebe a objevovat dosud nepoznané. Ve volném čase běhá a pěstuje na zahradě ovoce i zeleninu a věnuje se včelaření.

V Přírodovědné stanici působí od května 2015, od ledna 2017 jako vedoucí pracoviště, kde je zodpovědná je za realizaci a tvorbu výukových programů pro žáky ZŠ a MŠ, vede komentované prohlídky v Přírodovědné stanici a připravuje akce pro veřejnost. V létě ji můžete potkat jako vedoucí na táborech, přes rok vede v DDM přírodovědné a chovatelské kroužky.

Věra Mikušová

Lektorka PROUDu, PR

Je absolventkou Střední zemědělské školy v Písku a získala magisterský titul z oboru bezpečnostně strategická studia na Policejní akademii České republiky. Práce s dětmi je její životní součástí, vášní a naplněním, věnuje se jí již déle než 13 let, začínala jako au-pair v Irsku a táborová vedoucí. Působila také jako hlavní koordinátorka volnočasových programů pro děti v prázdninové destinaci v Bulharsku. Později působila jako projektová koordinátorka a hlavní lektorka v rámci programu Safer Internet, kde organizovala a vedla školení a výukové programy nejen pro děti, ale i pro pedagogické pracovníky a ředitele škol. Ve volném čase jezdí sjezdy na kole, hraje tenis a s radostí se pouští do každé nové sportovní aktivity.

V PROUDu působí od března 2020. Jako lektorka se podílí na realizaci pobytových kurzů, terénních exkurzí a výukových programů a v létě se s ní můžete samozřejmě setkat především v roli táborové vedoucí.

Jan Šašek

Lektor PROUDu

V PROUDu působí od ledna 2021, podílí se na tvorbě a realizaci zejména terénních exkurzí (botanika), výukových programů a pobytů pro školy.

Dominika Duchková

Lektorka PROUDu, PR

V PROUDu působí od září 2019 kde vede kroužky výtvarného a rukodělného zaměření, podílí se na realizaci jednodenních výukových programů pro školy.

Petra Rehanzlová

Ext. lektorka Přírodovědné stanice

V Přírodovědné stanici působí jako externí lektorka od dubna 2021, vede lesní klub Ostrůvek.

Simona Špičková

Provozní PROUDu

Pochází z Horažďovic, vystudovala střední průmyslovou školu textilní v Aši a ekonomickou školu v Klatovech. Před PROUDem pracovala jako plavčík a pokladní v horažďovickém Aquaparku, ve volném čase ráda sportuje a poslouchá rockovou muziku.

V PROUDu je „paní domu a kuchyně“, má na starosti administrativu týkající se ubytování i stravování. Koordinuje práci ostatních provozních zaměstnanců a stará se jak o bezchybný chod celé budovy, voňavé peřiny a příjemné prostředí, tak i o plná břicha všech ubytovaných.

Pavlína Zychová

Účetní

Vystudovala JČU (obor účetnictví a finanční řízení podniku) a nepřekvapivě tak utrácí většinu svého času skrze účetnictví či finanční řízení horažďovického DDM. Kromě toho se stará o zdravý vývoj dvou princezen, nejmladšího raubíře a chod rodinného zahradnictví…

Má na starosti administrativní a účetní agendu související s provozem PROUDu, druhou část úvazku věnuje účetnictví celé organizace a mzdové agendy Domu dětí a mládeže. Významnou část pracovního potenciálu jí spolyká přebujelá administrativa spojená s projekty a fundrisingem.

Šárka Jandová

Účetní

Pavla Pánková

Provozní Přírodovědné stanice