Lidé

Náš tým

Hladký klapot PROUDu i Přírodovědné stanice má na svědomí tým pedagogů a provozních zaměstnanců.

Tomáš Pollak

Metodik, konzultant, ředitel DDM

Vystudoval ochranu a tvorbu životního prostředí na Katedře ekologie PřF UP (obor revitalizace krajiny) a doplňkové pedagogické studium na PedF UP v Olomouci. K mimoškolní výchově a alternativnímu vzdělávání přičichl díky zaměstnání v brněnské Lipce, kde pracoval na pobytovém SEV Rychta Krásensko v Moravském krasu.

Je otcem myšlenky a projektu vybudování envicentra v Horažďovicích a lví měrou se tak podílel na vzniku PROUDu. V současnosti v něm působí jako konzultant, podílí se na administraci, fundrisingu, strategickém plánování PROUDu a coby ředitel Domu dětí a mládeže v Horažďovicích zastupuje celou organizaci navenek.

Katka Trnková

Vedoucí a lektorka Přírodovědné stanice

Pochází z jižních Čech z kraje rybníků a na Horažďovicko se dostala víceméně náhodou. Vystudovala obor Ochrana životního prostředí na PřF UK v Praze, specializovala se na hydrobiologii a vodní svět. Pracovat s dětmi začínala již jako vedoucí ve skautu a následně pak v několika pražských ekocentrech. V současnosti má nejblíže k domácím zvířatům a zemědělství. Přesto jí baví spolu s dětmi zkoumat životní prostředí kolem sebe a objevovat dosud nepoznané. Ve volném čase běhá a pěstuje na zahradě ovoce i zeleninu a věnuje se včelaření.

V Přírodovědné stanici působí od května 2015, od ledna 2017 jako vedoucí pracoviště, kde je zodpovědná je za realizaci a tvorbu výukových programů pro žáky ZŠ a MŠ, vede komentované prohlídky v Přírodovědné stanici a připravuje akce pro veřejnost. V létě ji můžete potkat jako vedoucí na táborech, přes rok vede v DDM přírodovědné a chovatelské kroužky.

Zuzka Drábková Trojanová

Lektorka PROUDu, objednávky výukových programů, PR

Pochází z Vysočiny, vystudovala obor Systematická biologie a ekologie a doplňující studium učitelství biologie na PřF UP v Olomouci. Tamtéž dokončila i doktorát zaměřený na výskyt a patogenní variabilitu Plasmopara halstedii v ČR, mikroorganismus, který způsobuje karanténní chorobu slunečnic. Nejblíže má k fytopatologii (a houbám obecně) a mikrobioologii, objekty svého zájmu nejraději pozoruje pomocí drobnohledu. Ve volném čase oživuje raně středověkou historii s kmenovým svazem Styrke, prakticky provozuje textilní řemesla a toulá se po česko-moravské krajině.

V PROUDu působí od září 2014, od února 2016 do srpna 2017 jako vedoucí pracoviště. V současnosti má jako zástupce vedoucí na starosti PR organizace, jako lektorka se podílí na realizaci pobytových kurzů, terénních exkurzí a výukových programů. Při DDM vede kroužky Experimenty nebo Bojové hry (šerm), v létě se proměňuje v táborovou vedoucí.

Věra Mikušová

Lektorka PROUDu

Je absolventkou Střední zemědělské školy v Písku a získala magisterský titul z oboru bezpečnostně strategická studia na Policejní akademii České republiky. Práce s dětmi je její životní součástí, vášní a naplněním, věnuje se jí již déle než 13 let, začínala jako au-pair v Irsku a táborová vedoucí. Působila také jako hlavní koordinátorka volnočasových programů pro děti v prázdninové destinaci v Bulharsku. Později působila jako projektová koordinátorka a hlavní lektorka v rámci programu Safer Internet, kde organizovala a vedla školení a výukové programy nejen pro děti, ale i pro pedagogické pracovníky a ředitele škol. Ve volném čase jezdí sjezdy na kole, hraje tenis a s radostí se pouští do každé nové sportovní aktivity.

V PROUDu působí od března 2020. Jako lektorka se podílí na realizaci pobytových kurzů, terénních exkurzí a výukových programů a v létě se s ní můžete samozřejmě setkat především v roli táborové vedoucí.

Simona Špičková

Provozní PROUDu

Pochází z Horažďovic, vystudovala střední průmyslovou školu textilní v Aši a ekonomickou školu v Klatovech. Před PROUDem pracovala jako plavčík a pokladní v horažďovickém Aquaparku, ve volném čase ráda sportuje a poslouchá rockovou muziku.

V PROUDu je „paní domu a kuchyně“, má na starosti administrativu týkající se ubytování i stravování. Koordinuje práci ostatních provozních zaměstnanců a stará se jak o bezchybný chod celé budovy, voňavé peřiny a příjemné prostředí, tak i o plná břicha všech ubytovaných.

Pavlína Zychová

Účetní

Vystudovala JČU (obor účetnictví a finanční řízení podniku) a nepřekvapivě tak utrácí většinu svého času skrze účetnictví či finanční řízení horažďovického DDM. Kromě toho se stará o zdravý vývoj dvou princezen, nejmladšího raubíře a chod rodinného zahradnictví…

Má na starosti administrativní a účetní agendu související s provozem PROUDu, druhou část úvazku věnuje účetnictví celé organizace a mzdové agendy Domu dětí a mládeže. Významnou část pracovního potenciálu jí spolyká přebujelá administrativa spojená s projekty a fundrisingem.

Šárka Jandová

Účetní

Pavla Pánková

Provozní Přírodovědné stanice

Pavel Šustr

Bývalý vedoucí PROUDu

Vystudoval botaniku na PřF UK a pokračoval doktorátem z ekologie na BF JU. V dalších letech stopoval (pomocí GPS obojků) jeleny, srnce a losy v národních parcích Šumava a Krkonoše a pracoval na projektu o sněžném levhartovi v Nepálu. Ve svém volném čase chodí rád po horách nejen v Evropě, sám, se svými blízkými nebo i jako horský průvodce.

V PROUDu působil od listopadu 2019 do srpna 2020.

Olga Hynoušová

Bývalá lektorka PROUDu a Přírodovědné stanice

Původně vystudovala Pedagogiku volného času a Sociální práce na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích, ale k pedagogice se dostala až s vlastní dcerou. Řadu let pracovala v neziskových organizacích a pomáhala rozvíjet sociální myšlení a praxi v sociální práci. Na Šumavu se přestěhovala s touhou žít v přírodě a čerpat z ní inspiraci a zkušenosti. Právě příroda jí dává tolik potřebný prostor, který k životu potřebuje. Ráda experimentuje s prostorem a místem.

V PROUDu působila od února 2020 do července 2020 jako lektorka výukových programů. V Přírodovědné stanici jste jí mohli potkat při komentovaných prohlídkách nebo jako lektorku přírodovědných kroužků a během léta 2020 jako táborovou vedoucí.

Nela Hralová

Bývalá lektorka PROUDu a Přírodovědné stanice

Vystudovala obor Biologie obratlovců na BF JU v Českých Budějovicích a zkušenosti sbírala v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

V PROUDu působila od září 2017 do dubna 2020, jako lektorka byla zodpovědná za přípravu a realizaci výukových programů, pobytových kurzů a exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ jak v Přírodovědné stanici tak v PROUDu. Přes rok jste jí mohli potkat v Přírodovědné stanici na komentovaných prohlídkách nebo jako lektorku přírodovědných kroužků a během léta na obou pracovištích jako táborovou vedoucí.

Hanka Šustrová

Bývalá lektorka PROUDu

Vystudovala obor Hydrobiologie na BF JU v Českých Budějovicích, pedagogické studium na PřF UK v Praze a učila přírodopis. Fascinuje jí vše živé, baví jí zkoumat svět kolem sebe a na to jsou zvědavé děti těmi nejlepšími kolegy. S chutí objevuje rostliny a pozoruje zvířata přímo v krajině ale i nahlíží do mikrosvěta v laboratoři, nejbližší jí je říše vody a její obyvatelé. Volný čas ráda tráví v přírodě a baví jí tvořit různými technikami.

V PROUDu působila od června 2016 do října 2019 jako lektorka byla zodpovědná za metodickou přípravu a realizaci výukových programů, pobytových kurzů a exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ a měla na starosti objednávání pobytových kurzů pro školy. Během léta jste ji mohli potkat v PROUDu i Přírodovědné stanici jako vedoucí táborů, v průběhu roku jako vedoucí kroužků při DDM jako je Šperkařská dílna, Přírodní tvoření nebo kurz (nejen) textilních technik Na nitce.

Zuzka Jahnová

Bývalá vedoucí pracoviště a lektorka PROUDu

Pochází z Pošumaví a po sušickém gymnáziu vystudovala obor Agroekologie, specializace Péče o krajinu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Na JČU dokončila i doktorát v rámci kterého zkoumala, jak člověk působí na zemědělskou krajinu a její broučí obyvatele. Odmala chová doma nejrůznější hmyzí havěť, ve volném čase běhá, jezdí na kole, boxuje a podniká výlety po okolí i po Evropě.

V PROUDu působila od října 2015 do září 2019, od září 2017 do září 2019 se jako vedoucí pracoviště. Podíleka se na administrativě a koordinovala tým PROUDu a mimo to měla na starosti inovaci a tvorbu metodik jednodenních výukových programů. Potkat jste ji mohli jak v PROUDu tak v Přírodovědné stanici jako lektorku pobytových i jednodenních kurzů a exkurzí, o prázdninách jako vedoucí příměstských i pobytových táborů, a přes rok jako vedoucí kroužku Exo-tera a na Zámku jako vedoucí kroužku Kreativní dílna.

Štěpánka Kadochová

Bývalá lektorka PROUDu

Pochází z Vimperka a tak si Šumavskou přírodu zamilovala už v dětství. Práci s dětmi a mládeží se věnuje již delší dobu, zkušenosti sbírala v několika pražských ekocentrech. Vystudovala ekologii hmyzu na PřF UK v Praze a doplňkové studium k získání pedagogické způsobilosti a dokončila doktorát na téma chování lesních mravenců. Ve volném čase se zajímá o historii (středověk) a výtvarné aktivity ve stylu DIY.

V PROUDu působila od března 2016 do srpna 2017 jako lektorka zodpovědná za realizaci pobytových kurzů pro žáky ZŠ a SŠ, spolupodílela se na tvorbě a lektorování badatelsky zaměřených výukových programů a exkurzí. V létě jste ji mohli potkat na táborech jako vedoucí (Plácek 2016 – Tisíc let zpátky, Detektivem v říši zvířat, Roztančíme léto…) přes rok vedla při DDM kroužky kytary, orientálního tance a geocachingu. Starala se o PR organizace, kalendář akcí, komunikaci s veřejností, facebook a další propagační materiály.