Lidé

Náš tým

Hladký klapot PROUDu i Přírodovědné stanice má na svědomí tým pedagogů a provozních zaměstnanců. Současných i těch bývalých.

Tomáš Pollak

Ředitel DDM, lektor, objednávky

Vystudoval ochranu a tvorbu životního prostředí na Katedře ekologie PřF UP (obor revitalizace krajiny) a doplňkové pedagogické studium na PedF UP v Olomouci. K mimoškolní výchově a alternativnímu vzdělávání přičichl díky zaměstnání v brněnské Lipce, kde pracoval na pobytovém SEV Rychta Krásensko v Moravském krasu.

Je otcem myšlenky a projektu vybudování envicentra v Horažďovicích. Coby ředitel organizace v současnosti řídí a organizuje činnost PROUDu (i celého Domu dětí a mládeže Horažďovice), podílí se na administraci, fundrisingu, strategickém plánování. Potkávat jej můžete také jako vedoucího kroužku Lukostřelba a Lukoklubu RAVEN, Vodáckého klubu a během léta na táborech (zejména na Plácku) coby vedoucího.

Katka Trnková

Vedoucí a lektorka Přírodovědné stanice

Pochází z jižních Čech z kraje rybníků a na Horažďovicko se dostala víceméně náhodou. Vystudovala obor Ochrana životního prostředí na PřF UK v Praze, specializovala se na hydrobiologii a vodní svět. Pracovat s dětmi začínala již jako vedoucí ve skautu a následně pak v několika pražských ekocentrech. V současnosti má nejblíže k domácím zvířatům a zemědělství. Přesto jí baví spolu s dětmi zkoumat životní prostředí kolem sebe a objevovat dosud nepoznané. Ve volném čase běhá a pěstuje na zahradě ovoce i zeleninu a věnuje se včelaření.

V Přírodovědné stanici působí od května 2015, od ledna 2017 jako vedoucí pracoviště, kde je zodpovědná za realizaci a tvorbu výukových programů pro žáky ZŠ a MŠ, vede komentované prohlídky v Přírodovědné stanici a připravuje akce pro veřejnost. V létě ji můžete potkat jako vedoucí na táborech, přes rok vede v DDM přírodovědné a chovatelské kroužky.

Anna Šprdlíková

lektorka PROUDu

Marcela Jiřincová

lektorka PROUDu

Barbora Hanzíková

lektorka PROUDu

Šárka Jandová

Účetní

Simona Špičková

Provozní PROUDu

Pochází z Horažďovic, vystudovala střední průmyslovou školu textilní v Aši a ekonomickou školu v Klatovech. Před PROUDem pracovala jako plavčík a pokladní v horažďovickém Aquaparku, ve volném čase ráda sportuje a poslouchá rockovou muziku.

V PROUDu je „paní domu a kuchyně“, má na starosti administrativu týkající se ubytování i stravování. Koordinuje práci ostatních provozních zaměstnanců a stará se jak o bezchybný chod celé budovy, voňavé peřiny a příjemné prostředí, tak i o plná břicha všech ubytovaných.

Pavlína Zychová

Ekonom, účetní

Vystudovala JČU (obor účetnictví a finanční řízení podniku). Má na starosti administrativní a účetní agendu související s provozem PROUDu i celé organizace Domu dětí a mládeže. Významnou část pracovního potenciálu jí spolyká přebujelá administrativa spojená s projekty a fundrisingem.

Pavlína Kolářová

Programový a projektový pracovník

Pavla Pánková

Provozní Přírodovědné stanice