Zájmové kroužky

Mezi přírodovědnými kroužky zaměřenými zejména na přímý kontakt se zvířaty a praktickou péči o ně si vyberou děti všech věkových kategorií.

Přejděte na nabídku přírodovědných kroužků na webu DDM Horažďovice.