Pro veřejnost

Nezavíráme se před světem a prostory PROUDu i Přírodovědné stanice otevíráme také veřejnosti, spolkům a organizacím.

Navštivte nás při příležitosti některé z akcí pro širokou veřejnost (přednášky, projekce dokumentárních filmů, komentované prohlídky chovů…), obraťte se na nás s dotazem nebo se zúčastněte semináře, kurzu či workshopu pořádané naší nebo některou ze spřátelených organizací.

Pracujete s mládeží? Hledáte vhodné prostory pro vaši vzdělávací akci? Využijte volnou kapacitu a zázemí PROUDu pro realizaci vlastního semináře, kurzu, workshopu nebo tábora. Více informací včetně ceníku v sekci Pro organizace.