Historie PROUDu

Podbranský mlýn

Envicentrum PROUD sídlí v historické budově někdejšího Podbranského mlýna, nazývaného v minulosti také mlýn Pod Kocourem nebo Na Vlnách. Ten byl spolu s dalšími, přinejmenším sedmi mlýny na Otavě a souvisejících náhonech v Horažďovicích, postaven v průběhu 14. až 16. století. Nejstarší zmínka o Podbranském mlýně pochází z roku 1462, kdy město Horažďovice dalo k dobru tehdejšímu mlynáři Vaňkovi Plačkovi stavební parcelu, neboli městiště, na kterém mlýn stojí. Mlýn pod Brankou zachycuje také J. Willenberg na dřevorytu města Horažďovice z roku 1602.

Mlýn byl v průběhu staletí využíván desítkami dalších majitelů a nájemců, z nichž za zmínku stojí především Josef Korda, který mlýn vlastnil na přelomu 19. a 20. století. Díky němu sehrál Podbranský mlýn zásadní úlohu v rozvoji Horažďovic – v roce 1903 požádal o povolení ke zřízení závodu k výrobě a vedení elektřiny a v roce 1905 firma Křižík (ano je to ten věhlasný František Křižík pocházející z nedaleké Plánice) nainstalovala do mlýna první elektrárnu na stejnosměrný proud poháněnou vodní turbínou. V zimě při zámrzu řeky sice turbínu nahrazoval parní stroj, ale město bylo již tehdy osvětleno čtyřmi obloukovými lampami.

Okolí Podbranského mlýna

Budova mlýna, v druhé polovině 20. století původně určená k demolici, byla do soukromého vlastnictví zakoupena p. Velebným, který provedl na přelomu tisíciletí některé stavební úpravy a opravy domu. Jeho vizí bylo vybudovat ve mlýně penzion, což se mu nepodařilo a záhy prodal mlýn i se souvisejícími pozemky Galerii Klatovy/Klenová. Záměrem GKK bylo vybudovat ve mlýně expozici umění v rámci detašovaného pracoviště GKK. Avšak z tohoto záměru sešlo a objevila se možnost rekonstrukce mlýna v expoziční budovu tematicky věnovanou zlatu a perlám, tedy dvěma entitám, které provázely existenci Horažďovic již od doby, kdy se staly městem. Protože se však ani tuto vizi realizovat nepodařilo, otevřely se dveře pro projekt č. 278 „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“ programu přeshraniční spolupráce Cíl 3, díky kterému proběhla rozsáhlá rekonstrukce mlýna na jejímž konci se proměnil v centrum environmentálního vzdělávání.

Podbranský mlýn před rekonstrukcí

Rekonstrukce Podbranského mlýna

Podle projektu zpracovaného studiem Atelier 25 s.r.o., konkrétně pány Ing. Arch. Jiřím Bízou a MgA. Martinem Kožnarem, se do rozsáhlé rekonstrukce pustila pačejovská stavební firma STAFIS-KT s.r.o. ve spolupráci s truhlářstvím Boublík ze Sušice, které stojí za dodávkou veškerých dřevěných prvků stavby včetně oken a velké části nábytku. Náročné práce, které se neobešly bez komplikací probíhaly v rychlém tempu v letech 2013–2015. Bezmála 14,5 milionu korun bylo investováno mimo jiné do zpevnění stávajících konstrukcí, kompletní výměny střechy, podlah, oken a dveří a instalace tří tepelných čerpadel vzduch-voda, které se starají o vytápění a ohřev teplé vody.

Jak probíhala rekonstrukce Podbranského mlýna

Slavnostní otevření PROUDu proběhlo 25.4. 2015 za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje, projektového partnera ze Správy Národního parku Bavorský les, města Horažďovice i dalších institucí a organizací, a samozřejmě za přítomnosti obyvatel Horažďovic a okolí. Poté se do konce června 2015 rozeběhla pilotní výuka tematických pobytových kurzů a jednodenních exkurzí, které se zúčastnilo na pět německých a patnáct českých školních tříd.

Slavnostní otevření a pilotní výuka

Duben 2020: PROUD oslavil pětileté výročí činnosti

V dubnu 2025 uplynulo 5 let od slavnostního otevření Envicentra PROUD. Co se za uplynulých 5 let událo se můžete dočíst třeba v příspěvku PROUD slaví narozeniny.