Výukové programy

Nabízíme široké spektrum jednodenních výukových programů pro všechny věkové kategorie, které jsou určeny zejména školám a školkám z blízkého okolí. Speciální typ výukového programu je komentovaná prohlídka terarijních i venkovních chovů zvířat vhodná zejména pro mateřské školy a první stupeň ZŠ.

Bližší informace ke komentovaným prohlídkám na stránkách Přírodovědné stanice.

Objednávky a dotazy telefonicky u Zuzky Drábkové-Trojanové na 778 526 094 nebo si prohlédněte FAQ.

Nabídka řazena abecedně ;-)

Bakterie, nepřátelé i pomocníci 734 6. - 9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, říjen - únor, 50 Kč Geologie - NOVINKA 3572 8. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 30 Kč Jak se dělá mapa 731 6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč Ježci 747 MŠ od 5 let a 1. roč. ZŠ / 2.--5. roč. ZŠ, listopad - únor, 30 Kč Kupuji, kupuješ, kupujeme 733 8.-9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, říjen - únor, 30 Kč Moje zvířátko 914 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 30 Kč Na krmítku 754 2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Na statku - sklizeno 2193 2. - 5. roč. ZŠ, září - říjen, 60 Kč O Nepořádníčkovi 1268 1. - 5. ročník ZŠ, celoročně, 30 Kč Objev mikroskop 913 6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč Odpad jak ho neznáte 757 6.--9. roč. ZŠ, říjen - únor, 30 Kč Ovečky - NOVINKA 3570 MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. - 5. roč. ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Peří, chlupy, štětiny 746 MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. - 5. roč ZŠ, celoročně, 30 Kč Plazi - NOVINKA 3571 6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 30 Kč Pobytová znamení 751 2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Pod vodou - NOVINKA 832 MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. -5. roč ZŠ, duben - červen, 30 Kč Potraviny pod drobnohledem 759 6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč Přírodní zahrada - NOVINKA 3569 MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. - 5. roč. ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Stavíme Ekodům - NOVINKA 3573 8. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 30 Kč Strom všemi smysly 2222 1.--5. roč. ZŠ, duben - říjen, 30 Kč Tajemství mraveniště 755 2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 30 Kč Včelí království 2195 MŠ od 5 let a 1. roč. ZŠ / 2.--5. roč. ZŠ, duben-–září, 50 Kč Ve mlýně a na statku 752 2. - 5. roč. ZŠ, duben - červen, 60 Kč

Cena výukových programů

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výukových programů.

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu pro výrobu/rukodělné činnosti a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

Doprovázející pedagog/ové se programu účastní ZDARMA.

Tematicky orientované programy slouží zejména ke zpestření, upevnění a rozšíření probírané látky. Programy probíhají v učebnách v PROUDu, jeho blízkém okolí nebo v Přírodovědné stanici. Obsah programů je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání tak, aby vhodně doplňovaly učivo probírané ve školách.

Praktické informace

  • Výukové programy probíhají dopoledne, tj. mezi 8:00 a 12:00 hodinou.
  • Výukových programů realizovaných lektory PROUDu a Přírodovědné stanice se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků/dětí s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
  • Objednávka výukových programů probíhá pomocí elektronického formuláře (u každého výukového programu), v případě potíží kontaktujte náš tým na tel. 778 526 094.
  • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu a realizaci vlastního programu. Za bezpečnost a kázeň po celou dobu programu odpovídá pedagogický doprovod.
  • Po předchozí domluvě (min. měsíc dopředu) lze za příplatek připravit také program na míru, např. formou praktického cvičení.
  • Výukové programy jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.