Výukové programy

Nabízíme široké spektrum jednodenních výukových programů pro všechny věkové kategorie, které jsou určeny zejména školám a školkám z blízkého okolí. Speciální typ výukového programu je komentovaná prohlídka terarijních i venkovních chovů zvířat vhodná zejména pro mateřské školy a první stupeň ZŠ.

Bližší informace ke komentovaným prohlídkám na stránkách Přírodovědné stanice.

Objednávky a dotazy telefonicky u Zuzany Jahnové (jahnova.ddm/za­vinac/gmail.com, tel. 778 449 919) nebo si prohlédněte FAQ.

Nabídka řazena abecedně ;-)

Bakterie, nepřátelé i pomocníci 734 2. stupeň ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, listopad-březen, 50 Kč Breberky v zahradě 742 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben – říjen, 50 Kč Co zpívá za plotem - NOVINKA 2223 2. stupeň ZŠ, duben - červen, 50 Kč Jak se dělá mapa 731 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč Krajinoumění - NOVINKA 2217 1. stupeň ZŠ, duben – říjen, 50 Kč Kupuji, kupuješ, kupujeme 733 7.-9. tř. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, listopad - březen, 30 Kč Moje zvířátko 914 1. stupeň ZŠ, celoročně, 30 Kč Na krmítku 754 4.–7. tř. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Na statku - sklizeno - NOVINKA 2193 2. - 7. tř. ZŠ, září - říjen, 60 Kč O Nepořádníčkovi 1268 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, celoročně, 30 Kč Objev mikroskop 913 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč Odpad jak ho neznáte 757 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 30 Kč Peří, chlupy, štětiny 746 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, celoročně, 30 Kč Pobytová znamení 751 2. - 5. tř. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Potraviny pod drobnohledem 759 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč Strom všemi smysly 2222 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben - říjen, 30 Kč Tajemství mraveniště 755 2. - 6. tř. ZŠ, listopad - březen, 30 Kč V koruně i pod kůrou 758 2. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Včelí království - NOVINKA 2195 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben – září, 50 Kč Ve mlýně a na statku 752 2. - 7. tř. ZŠ, duben - říjen, 60 Kč Vstávej, semínko 744 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Zimní spáči 747 MŠ a 1. stupeň ZŠ, listopad - únor, 30 Kč

Cena výukových programů

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výukových programů.

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu pro výrobu/rukodělné činnosti a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

Doprovázející pedagog/ové se programu účastní ZDARMA.

Tematicky orientované programy slouží zejména ke zpestření, upevnění a rozšíření probírané látky. Programy probíhají v učebnách v PROUDu, jeho blízkém okolí nebo v Přírodovědné stanici. Obsah programů je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání tak, aby vhodně doplňovaly učivo probírané ve školách.

Praktické informace

  • Výukové programy probíhají dopoledne, tj. mezi 8:00 a 12:00 hodinou.
  • Výukových programů realizovaných lektory PROUDu a Přírodovědné stanice se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků/dětí s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
  • Objednávka výukových programů probíhá pomocí elektronického formuláře (u každého výukového programu), v případě potíží kontaktujte Zuzanu Jahnovou na jahnova.ddm/za­vinac/gmail.com, tel. 778 449 919.
  • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu a realizaci vlastního programu. Za bezpečnost a kázeň po celou dobu programu odpovídá pedagogický doprovod.
  • Po předchozí domluvě (min. měsíc dopředu) lze za příplatek připravit také program na míru, např. formou praktického cvičení.
  • Výukové programy jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.