Výukové programy

Nabízíme široké spektrum jednodenních výukových programů pro všechny věkové kategorie, které jsou určeny zejména školám a školkám z blízkého okolí. Speciální typ výukového programu je komentovaná prohlídka terarijních i venkovních chovů zvířat vhodná zejména pro mateřské školy a první stupeň ZŠ.

Bližší informace ke komentovaným prohlídkám na stránkách Přírodovědné stanice.

Objednávky prostřednictvím on-line rezervačního systému (na stránce konkrétního výukového programu), dotazy telefonicky u Tomáše Pollaka na 606 880 502 nebo si prohlédněte FAQ.

Nabídka řazena abecedně ;-)

Aktuálně: Carpe diem - simulační hra o zdravém životním stylu 4475 6. - 9. roč. ZŠ, leden - březen, 90 Kč Aktuálně: Zdravý životní styl 4470 1. - 5. roč. ZŠ, leden - březen, 70 Kč Bezpečně online 4651 Může nám v online světě hrozit reálné nebezpečí? Breberky v zahradě 742 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben – říjen, 50 Kč Co zpívá za plotem - NOVINKA 2223 2. stupeň ZŠ, duben - červen, 50 Kč Ekologická stopa 732 SŠ, celoročně HLAVA MAPA! aneb GIS PRO KAŽDÉHO 4815 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ, říjen - únor, 80 Kč Jaro na statku 752 5 let - 5. roč. ZŠ, duben - červen, 80 Kč Ježci 747 MŠ od 5 let a 1. roč. ZŠ / 2.-5. roč. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Kupuji, kupuješ, kupujeme 733 8.-9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, říjen - únor, 50 Kč Moje zvířátko 914 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč Mraveniště 755 2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč O Nepořádníčkovi 1268 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč Odpad jak ho neznáte 757 6.--9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč Ovečky 3570 1. - 5. roč. ZŠ, duben - říjen, 60 Kč Peří, chlupy, štětiny 746 MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. - 5. roč ZŠ, celoročně, 40 Kč / 50 Kč Pod vodou 832 MŠ od 5 let + 1. roč. ZŠ / 2. -5. roč ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Podzim na statku 2193 5 let - 5. roč. ZŠ, září - říjen, 80 Kč Potraviny pod drobnohledem 759 6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 70 Kč Přírodní zahrada 3569 MŠ od 5 let - 5. roč. ZŠ, duben - červen, 70 Kč Ptačí život 4179 MŠ, 1. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč Stavíme Ekodům 3573 8. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč Strom všemi smysly 2222 1.--5. roč. ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Všechno lítá co peří má 4180 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč

Cena výukových programů

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výukových programů.

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu pro výrobu/rukodělné činnosti a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

Doprovázející pedagog/ové se programu účastní ZDARMA.

Tematicky orientované programy slouží zejména ke zpestření, upevnění a rozšíření probírané látky. Programy probíhají v učebnách v PROUDu, jeho blízkém okolí nebo v Přírodovědné stanici. Obsah programů je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání tak, aby vhodně doplňovaly učivo probírané ve školách.

Praktické informace

  • Výukové programy probíhají dopoledne, tj. mezi 8:00 a 12:00 hodinou.
  • Výukových programů realizovaných lektory PROUDu a Přírodovědné stanice se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků/dětí s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
  • Objednávka výukových programů probíhá pomocí elektronického formuláře (u každého výukového programu), v případě potíží kontaktujte náš tým na tel. 606 880 502.
  • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu a realizaci vlastního programu. Za bezpečnost a kázeň po celou dobu programu odpovídá pedagogický doprovod.
  • Po předchozí domluvě (min. měsíc dopředu) lze za příplatek připravit také program na míru, např. formou praktického cvičení.
  • Výukové programy jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.