Výukové programy

Nabízíme široké spektrum jednodenních výukových programů pro všechny věkové kategorie, které jsou určeny nejen školám a školkám z blízkého okolí. Speciálním typem výukového programu je Komentovaná prohlídka terarijních i venkovních chovů v Přírodovědné stanici, která je vhodná zejména pro mateřské školy a první stupeň ZŠ.

Bližší informace ke komentovaným prohlídkám na stránkách Přírodovědné stanice.

V prvním sledu nabídky (pod kódem “A”) najdete programy pro zimní období. Dále pak (pod kódem “C”) najdete celoroční programy, tedy aktivity, které je možné realizovat v průběhu celého školního roku. Plánujete-li více dopředu, pak můžete vybírat v dolní části nabídky, kde jsou výukové programy určené pro vegetační sezónu (sezónní programy – “S”). Výukové programy zpravidla nerealizujeme v období letních prázdnin.

V informaci pod úvodní fotkou jsou uvedeny pouze informace zásadního významu, tedy cílová skupina, období, cena a délka realizace. Podrobné info objevíte po rozkliknutí.

Objednávky se dějí prostřednictvím on-line rezervačního systému (na stránce konkrétního výukového programu), zvolený termín či dotazy k samotnému programu doporučujeme předem konzultovat telefonicky u Tomáše Pollaka na 606 880 502 nebo si prohlédněte FAQ.

A01 - Kupuji, kupuješ, kupujeme 733 8.-9. roč. ZŠ, SŠ, říjen - únor, 70 Kč, 120 minut A02 - Na krmítku 754 MŠ, 1. - 7. roč. ZŠ, listopad - únor, 50 / 60 Kč, 60 / 90 minut A03 - Pobytová znamení 751 2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 60 / 70 Kč, 90 / 120 minut A04 - Potraviny pod drobnohledem 759 6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 80 Kč, 180 minut A05 - Zimní spáči 747 od 5 let a 1.roč.ZŠ / 2.-5. roč. ZŠ, říjen - únor, 50/60 Kč, 60/90 minut C01 - HLAVA MAPA! aneb GIS PRO KAŽDÉHO 4815 6. - 9. roč. ZŠ a SŠ, celoročně, 80 Kč, 180 minut C02 - Chráněná území ČR 5260 2. st. ZŠ, SŠ, gymnázia, celoročně, 70 Kč, 120 minut C03 - Kámen, kam se podíváš... 3572 8. - 9. roč. ZŠ/tercie - kvinta gym., celoročně, 70 Kč, 120 minut C04 - Moje zvířátko 914 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut C05 - O Nepořádníčkovi 1268 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut C06 - Objev mikroskop! 5236 6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 70 Kč, 120 minut C07 - Odpad jak ho neznáte 5231 6.- 9. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut C08 - Ovečky 3570 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut C09 - Peří, chlupy, štětiny 746 od 5 let + 1.roč.ZŠ / 2.-5.roč.ZŠ, celoročně, 50/60 Kč, 60/90 minut C10 - Plazi 3571 6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut C11 - Řasy, nebo sinice? 913 6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 70 Kč, 120 minut C12 - Život o šesti nohách 756 6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut C13 - Keramický výukový program na téma "Kytička pro maminku" 5429 MŠ, celoročně, 50 Kč, 60 minut C14 - Keramický výukový program na téma "Velikonoční tvoření" 5430 MŠ, celoročně, 50 Kč, 60 minut S01 - Až na dno! 761 2. stupeň ZŠ, SŠ, březen - listopad, 60 / 70 Kč, 90 / 120 minut S02 - Breberky v zahradě 742 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben – říjen, 60 / 70 Kč, 90 / 120 minut S03 - Pod vodní hladinou 832 od 5 let + 1.roč.ZŠ/2.-5.roč ZŠ, duben-říjen, 50/60 Kč, 60/90 min S04 - Strom všemi smysly 2222 1.- 5. roč. ZŠ, duben - říjen, 60 Kč, 90 minut S05 - Voda 5263 2. st. ZŠ, SŠ, gymnázia, březen - říjen, 60 Kč, 90 minut S06 - Život na statku 752 5 let - 7. roč. ZŠ, duben - říjen, 80 Kč, 180 minut

Cena výukových programů

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výukových programů.

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu pro výrobu/rukodělné činnosti a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

Doprovázející pedagog/ové se programu účastní ZDARMA.

Tematicky orientované programy slouží zejména ke zpestření, upevnění a rozšíření probírané látky. Programy probíhají v učebnách v PROUDu, jeho blízkém okolí nebo v Přírodovědné stanici. Obsah programů je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání tak, aby vhodně doplňovaly učivo probírané ve školách.

Praktické informace

  • Výukové programy probíhají dopoledne, tj. mezi 8:00 a 12:00 hodinou.
  • Výukových programů realizovaných lektory PROUDu a Přírodovědné stanice se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků/dětí s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
  • Objednávka výukových programů probíhá pomocí elektronického formuláře (u každého výukového programu), v případě potíží kontaktujte náš tým na tel. 606 880 502.
  • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu a realizaci vlastního programu. Za bezpečnost a kázeň po celou dobu programu odpovídá pedagogický doprovod.
  • Po předchozí domluvě (min. měsíc dopředu) lze za příplatek připravit také program na míru, např. formou praktického cvičení.
  • Výukové programy jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.