Výukové programy

Nabízíme široké spektrum jednodenních výukových programů pro všechny věkové kategorie, které jsou určeny zejména školám a školkám z blízkého okolí. Speciální typ výukového programu je komentovaná prohlídka terarijních i venkovních chovů zvířat vhodná zejména pro mateřské školy a první stupeň ZŠ.

Pozor, termíny na jaře 2018 jsou již obsazeny, objednáváme na školní rok 2018/2019.

Bližší informace ke komentovaným prohlídkám na stránkách Přírodovědné stanice.

Objednávky a dotazy telefonicky u Zuzany Jahnové (jahnova.ddm@gmail.com, tel. 778 449 919) nebo si prohlédněte FAQ.

Bakterie - nepřátelé i pomocníci 734 2. stupeň ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, listopad-březen, 50 Kč Breberky v zahradě 742 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben – říjen, 50 Kč Co žije u krmítka 754 4.–7. tř. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Jak se dělá mapa 731 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč Je půda bohatství? 753 2. - 6. tř. ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Kupuji, kupuješ, kupujeme 733 7.-9. tř. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, listopad - březen, 30 Kč Moje zvířátko 914 1. stupeň ZŠ, celoročně, 30 Kč O Nepořádníčkovi 1268 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, celoročně, 30 Kč Objev mikroskop NOVINKA 913 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč Odpad jak ho neznáte 757 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 30 Kč Peří, chlupy, štětiny 746 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, celoročně, 30 Kč Pobytová znamení 751 2. - 5. tř. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč Pod vodní hladinou 832 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben - říjen, 30 Kč Potraviny pod mikroskopem 759 2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč Strom všemi smysly 745 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben - říjen, 30 Kč Tajemství mraveniště 755 2. - 6. tř. ZŠ, listopad - březen, 30 Kč V koruně i pod kůrou 758 2. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Ve mlýně a na statku 752 2. - 7. tř. ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Vstávej, semínko 744 MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč Zimní spáči 747 MŠ a 1. stupeň ZŠ, listopad - únor, 30 Kč Živá voda 761 2. stupeň ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, duben - říjen, 50 Kč Život o šesti až osmi nohách 756 2. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cena výukových programů

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výukových programů.

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu pro výrobu/rukodělné činnosti a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

Doprovázející pedagog/ové se programu účastní ZDARMA.

Tematicky orientované programy slouží zejména ke zpestření, upevnění a rozšíření probírané látky. Programy probíhají v učebnách v PROUDu, jeho blízkém okolí nebo v Přírodovědné stanici. Obsah programů je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání tak, aby vhodně doplňovaly učivo probírané ve školách.

Praktické informace

  • Výukové programy probíhají dopoledne, tj. mezi 8:00 a 12:00 hodinou (výjimku tvoří pětihodinové programy pro SŠ).
  • Výukových programů realizovaných lektory PROUDu a Přírodovědné stanice se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků/dětí s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
  • Objednávka výukových programů probíhá pomocí elektronického formuláře (u každého výukového programu), v případě potíží kontaktujte Zuzanu Jahnovou na jahnova.ddm@gmail.com, tel. 778 449 919.
  • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu a realizaci vlastního programu. Za bezpečnost a kázeň po celou dobu programu odpovídá pedagogický doprovod.
  • Po předchozí domluvě (min. měsíc dopředu) lze za příplatek připravit také program na míru, např. formou praktického cvičení.
  • Výukové programy jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.