Terénní exkurze

Vezměte své žáky na terénní exkurzi středním Pootavím a navštivte maloplošná chráněná území (PR Prácheň, PP Kozlovská stráň, PP Svaté pole, PR Pučanka…), vydejte se s námi na Šumavu divokou i člověkem přetvořenou (vrchol Ostrý, Bílá strž, Černé/Čertovo jezero, Čeňkova pila, Vchynicko-tetovský plavební kanál) nebo nechejte promluvit němé pamětníky dob nedávno minulých (zaniklé šumavské obce). Cca šestihodinový výšlap s programem vedeným našimi lektory se zaměřuje na zkoumání krajinných a historických souvislostí, geografii, geologii či terénní biologii (odlov vodních i suchozemských bezobratlých, testování vlastností vody a půdy pomocí terénních laboratoří) a určování organismů. Po domluvě lze téma nebo trasu exkurze přizpůsobit vašim požadavkům.

Objednávejte pomocí elektronického formuláře (u každé exkurze) pro dotazy kontaktujte Nelu Hralovou (hralova.ddm@gmail.com, tel. 778 526 093) nebo si prohlédněte FAQ.

Ceny terénních ekxurzí

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

cílová skupina: 4.-9. tř. ZŠ, SŠ a příslušné ročníky gymnázií

cena: 60 Kč/žák

Doprovázející pedagog/ové se exkurze účastní zdarma.

Praktické informace

 • Nejkratší možná délka exkurze je 5 hodin a začíná nejpozději v 9:00 hod.
 • Terénní exkurze s programem zajišťovaným lektory PROUDu se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
 • Objednávka exkurzí probíhá pomocí elektronického formuláře (u každé exkurze), v případě potíží kontaktujte Zuzku Jahnovou na jahnova.ddm@gmail.com, tel. 778 449 919.
 • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu programové části pobytu. Za bezpečnost a kázeň (zejména při přesunech a o přestávkách) odpovídá pedagogický doprovod.
 • Exkurze jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.

Co s sebou

 • pevnou obuv a oblečení do terénu
 • pláštěnku (v případě potřeby můžeme zapůjčit)
 • batoh (ne tašku ani brašnu přes rameno)
 • jídlo a pití na celý den
 • pravidelně užívané léky (zejm. antihistaminika…)
 • psací potřeby