Terénní exkurze

Vezměte své žáky na terénní exkurzi středním Pootavím a navštivte maloplošná chráněná území (PR Prácheň, PP Kozlovská stráň, PP Svaté pole, PR Pučanka…). Cca šestihodinový výšlap s programem vedeným našimi lektory se zaměřuje na zkoumání krajinných a historických souvislostí, geografii, geologii či terénní biologii (odlov vodních i suchozemských bezobratlých, testování vlastností půdy pomocí terénních laboratoří) a určování organismů. Po domluvě lze téma nebo trasu exkurze přizpůsobit vašim požadavkům.

Pro objednání programu je třeba ověřit volný termín, to lze učinit buď telefonicky (606 880 502), nebo e-mailově (pollak.ddm@gmail.com). Při objednávání programu prosíme uvést název programu, termín, název školy, počet žáků a ročník, kontaktní údaje na pedagoga (jméno, příjmení, telefon, e-mail).

Ceny terénních exkurzí

Cena za žáka zahrnuje program a služby lektorů PROUDu (včetně materiálu a zapůjčení pomůcek), nikoli náklady na dopravu (platí se zvlášť).

cílová skupina: 1.-9. tř. ZŠ, SŠ a příslušné ročníky gymnázií

cena: uvedena u konkrétních exkurzí, od 100 Kč/žák

Doprovázející pedagog/ové se exkurze účastní zdarma.

Praktické informace

  • Nejkratší možná délka exkurze jsou 3 hodiny (v případě exkurzí na koloběžkách) nebo 5 hodin (v případě pěších ekxurzí) a začíná nejpozději v 9:00 hod.
  • Terénní exkurze s programem zajišťovaným lektory PROUDu se mohou účastnit skupiny min. 15 a max. 30 žáků s pedagogickým doprovodem, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.
  • Lektoři a pracovníci PROUDu jsou odpovědní pouze za přípravu programové části pobytu. Za bezpečnost a kázeň (zejména při přesunech a o přestávkách) odpovídá pedagogický doprovod.
  • Exkurze jsou zprostředkovány na základě prohlášení o spolupráci, jehož návrh obdržíte po vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na našich stránkách. Platba je možná v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě faktury.

Co s sebou

  • pevnou obuv a oblečení do terénu
  • cyklistickou přilbu (v případě exkurze na koloběžce)
  • pláštěnku
  • batoh (ne tašku ani brašnu přes rameno)
  • jídlo a pití na celý den
  • pravidelně užívané léky (zejm. antihistaminika…)