Nabídka pro školy

Uměli byste namlít mouku a upéct vlastní chleba? Víte, jak vypadají bakterie pod mikroskopem? Dokážete se orientovat v terénu pomocí mapy a GPS?

Tohle všechno si můžete vyzkoušet na výukových programech v PROUDu! Školním kolektivům nabízíme 1 – 3 hodinové programy v učebně, laboratoři, venku v terénu i v Přírodovědné stanici se zvířaty. Komu tři hodiny nestačí, může s námi vyrazit na celodenní exkurzi nebo přijet na celý týden na pobytový kurz. Stačí si jen vybrat!

Objednávejte pomocí on-line rezervačního systému – objednávkový formulář naleznete vždy na stránce konkrétního pobytového kurzu, exkurze nebo výukového programu.

Ověřujete volné termíny? Podívejte se do on-line rezervačního systému nebo nám zavolejte.

Výukové programy včetně Komentované prohlídky Přírodovědné stanice nabízíme učitelům a školním kolektivům z mateřských, základních i středních škol.

Pobytové kurzy a terénní exkurze jsou určeny především pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty gymnázií a SŠ. Po dohodě je možné i pobytové kurzy upravit pro mladší žáky.

Řešíte také GDPR? Podívejte se, jaké údaje zpracováváme a proč.

Žákům chceme zprostředkovat nové zážitky, poznatky a dovednosti, kterých lze ve školní lavici dosáhnout jen obtížně. Cílem našich programů je, aby od nás žáci odcházeli s chutí udělat sami něco užitečného pro životní prostředí a přesvědčením, že šetrné chování a ochrana přírody má svůj význam.

Prostřednictvím nabídky našich kurzů a vzdělávacích programů chceme usnadnit učitelům naplňování ŠVP. V rámci výukových aktivit se snažíme o rozvoj klíčových kompetencí žáků a posilování mezipředmětových vazeb. Všechny výukové aktivity připravujeme s ohledem ke školním vzdělávacím programům našich klientů a jsme připraveni vyjít vstříc jejich potřebám.

Zaměřujeme se zejména na vzdělávací oblasti:

  • Dítě a svět (MŠ)
  • Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ)
  • Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ a SŠ)

Zabýváme se průřezovými tématy, zejména:

  • Environmentální výchovou
  • Osobnostní a sociální výchovou
  • Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech