Pošumavský engram

Po stopách paměti krajiny šumavského pohraničí

cílová skupina: 8.-9. tř. ZŠ, 1.-2.roč. SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: březen-říjen, v budově envicentra i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Připravujeme – v nabídce od 2. pololetí letošního školního roku (březen 2017)

Kurz zavede žáky na cestu podél státní hranice do minulosti Šumavy a Pošumaví. Žáci poznají dnes již jen v náznacích prosvítající tvář krajiny změněnou lidmi dvou národností, a pohnuté okolnosti, za nichž obě musely opustit své domovy. Na výpravě za zaniklými sídly bude také řeč o železné oponě, sukcesi a souvislostech, které vedly ke vzniku unikátního prostoru po obou stranách státní hranice patřícího dnes divoké přírodě Národním parkům Šumava a Bavorský les. Cílem kurzu je prostřednictvím silných místně zakotvených příběhů bourat bariéry na cestě k česko-německému smíření a připomínat události doby nedávno minulé vepsané do vrásčité tváře zdivočelé krajiny. Šumava se vzpamatovala z kalamity lidského utrpení, proč by se tedy nevzpamatovala z kalamity kůrovcové?