Husa labutí

Byla domestikovaná asi už v 2. tisíciletí př. n. 1. v Číně, odkud pak byla během středověku a novověku importována do celého světa.

Ve vyspělých zemích se dnes chová spíše z estetických důvodů.

Je vhodná do drobných chovů, vyžaduje přístup k vodě a k volné pastvě. Od jara do podzimu si velkou část živobytí opatří sama, zvířata jsou otužilá proti klimatickým vlivům i nemocem a spolehlivě se rozmnožují.