Vstávej, semínko

MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cílová skupina: MŠ od 5 let a 1. tř. ZŠ, 2.–5. tř. ZŠ

Délka programu: MŠ od 5 let a 1. ročník ZŠ (60 minut), 2.–5. ročník ZŠ (90 minut)

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program zavede žáky do zahrady Přírodovědné stanice, kde si prohlédnou různé druhy semínek. Zaměří se na vzhled, tvar, velikost popřípadě chuť u jedlých druhů a detaily prozkoumají pod lupou. Jednoduchým pokusem zjistí, zda se jedná o semena olejnatá anebo nikoli a seznámí se se skrytými užitečnými obyvateli zahrady, kteří semínkům pomáhají v přežití. Na závěr zasadí několik semínek do květináče a odnesou si jej s sebou do školky nebo do školy.

Výstupy

Žák:

  • pojmenuje a popíše tři druhy semen
  • popíše rozdíl mezi olejnatými a neolejnatými semeny
  • prakticky si vyzkouší zasetí semen do květináče, který si donese domů
  • vyjmenuje 5 druhů živočichů, kteří pomáhají semenům v přežití

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

  • Dítě a svět
  • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence pracovní