Místně zakotvené učení a jak na něj?

Letní škola terénní přírodovědy pro učitele

Třídenní metodický seminář pro učitele ZŠ, SŠ, kteří hledají inspiraci ve snaze aplikovat prvky místně zakotveného učení do své výuky.

Seminář je určen především učitelům ZŠ a SŠ a jeho ambicí je pomoci s využitím podmínek vašeho působiště, ať už jste malá škola na vesnici nebo ve větším městě. Zázemí pro akci poskytne pobytové centrum PROUDU v krásné budově historického mlýna na řece Otavě. Program semináře nás zavede mj. na přemyslovské hradiště Prácheň či do maloplošných chráněných území v okolí. Budeme se učit učit mezioborově a prakticky.

Seminář je lektorsky zajištěn Ing. Martinem Křížem, programovým ředitelem Chaloupky o.p.s, zkušeným lektorem enviromentální výchovy a vzdělávání. Martin Kříž – profesní profil

Akce začíná ve středu 28. 8. v 11 hodin (ubytování a oběd) a končí v pátek 30. 8. ve 14 hodin. Ubytování a stravu ve formě plné penze poskytne taktéž Envicentrum PROUD.

Díky dotaci Plzeňského kraje je akce pro učitele základních a středních škol z Plzeňského kraje zdarma, pro ostatní účastníky je cena 2900 Kč.

Seminář je zaměřený na místně ukotvené učení v nejširších souvislostech. Nahlédneme do tvorby regionálních učebnic, vyzkoušíme si připravit aktivity zaměřené na místo. Čeká vás Questing, práce s pocitovou mapou, geologie i přírodopis místa. Město budeme studovat nejen po stránce historické, ale zaměříme se i na současnost a budoucnost. Zarámujeme místo připravovaným rámcovým výukovým programem. Město ochutnáme i badatelsky. A také vyrazíme hledat genia loci. Polovinu programu strávíme v ulicích Horažďovic nebo místní přírodě, dobře se na to oblečte.

Přihlášení zde