V říčním proudu

2. stupeň ZŠ a 1.-2. roč. SŠ, duben - říjen

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ, 1.-2. ročník SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 45 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Cílem programu je poznat rozmanitost říčního ekosystému a vidět řeku jako hybnou sílou změn v krajině. Žáci si osvojí techniku odlovu drobných vodních bezobratlých dna tzv. bentosu. Dozvědí se o životě vybraných druhů a podívají se detailněji na stavbu jejich těla pod lupou. Nalezené jedince určí pomocí Klíče k určování bezobratlých živočichů, zjistí, co ke svému životu potřebují a jak člověk ovlivňuje jejich výskyt. V druhé části programu odeberou vzorek vody a provedou jednoduchá měření teploty, vodivosti, pH a rychlosti proudění pomocí sondy. Lektor demonstruje jednoduchý chemický rozbor in situ. Na závěr žáci porovnají společně získané informace a zhodnotí, které faktory ovlivňují kvalitu vody.