Oblouk nad Křižíkem

2. stupeň ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, celoročně

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ, SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 45 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Při jednoduchých aktivitách (měření proudu vytvořeného elektrolýzou v ovoci, měření příkonu domácích spotřebičů) jsou žáci seznámeni se základními principy výroby energie. Uvědomí si, k čemu všemu využívají elektřinu doma i ve škole a co mohou udělat pro to, aby se jí neplýtvalo. Na závěr programu už jim nebude cizí jméno František Křižík a budou vědět, kde v Horažďovicích stávaly obloukové lampy a odkud do nich proudila elektrická energie.