Řasy, nebo sinice?

6. - 9. roč. ZŠ, SŠ, celoročně, 90 Kč, 120 minut

Cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ, studenti SŠ

Délka programu: 120 minut

Cena: 90 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se naučí zhotovit jednoduchý vodní preparát a ovládat mikroskop při pozorování zástupců našich sladkovodních sinic a řas. V druhé části programu si žáci připomenou typické vlastnosti obou skupin organismů a jejich roli ve vodních ekosystémech. Prostřednictvím karetní hry si žáci uvědomí, jak fungují potravní řetězce a díky jednoduchému fyzikálnímu experimentu se dozví, jak souvisí tvar těla planktoních organismů s jejich přizpůsobením na život ve vodním prostředí. Řeč bude také o vodním květu a chování, které vede ke zmírnění eutrofizace povrchových vod.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje 3 shodné vlastnosti a 3 rozdíly mezi sinicemi a řasami
 • vlastními slovy vysvětlí pojmy: potravní řetězec, producent, konzument, plankton
 • popíše, jakým způsobem dochází ke vzniku tzv. vodního květu
 • navrhne 1 opatření, kterým lze předcházet eutrofizaci povrchových vod
 • na základě experimentu vysvětlí, jak souvisí tvar těla sinic a řas s jejich přizpůsobením na život ve vodním prostředí
 • vyrobí jednoduchý mikroskopický preparát
 • samostatně ovládá mikroskop při pozorování preparátů
 • zakreslí objekt pozorovaný pod mikroskopem

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Chemie, Fyzika)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní