Ovečky

1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč, 90 minut

Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 60 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, v Přírodovědné stanici

Anotace

Program zavede žáky do Přírodovědné stanice k ovečkám. Nejprve se seznámí s různými plemeny ovcí a jejich chovem, ovečky nakrmí a pomazlí se s nimi. Ve druhé části se budou věnovat vlně a jejímu zpracování. Na závěr si vyzkouší techniku plstění a vyrobí si malý dárek na památku.

Výstupy

Žák:

 • pozná různorodost plemen ovcí
 • vyjmenuje důvody proč chováme ovce a jejich nejznámější produkty
 • prakticky si vyzkouší práci se surovou vlnou
 • vyzkouší si techniku plstění

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Dítě a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.