Objev mikroskop!

6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 90 Kč, 120 minut

Cílová skupina: 6. – 9. roč. ZŠ

Délka programu: 120 minut

Cena: 90 Kč / žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Nauč se pracovat s mikroskopem a změň svůj pohled na svět. Zdánlivě neživá kapka vody je plná života. Nahlédni do nitra buněk a odhal princip barevnosti motýlích křídel. Nech se zaskočit tím, jak vypadají obyčejné věci kolem nás, když je zvětšíme pomocí soustavy čoček. Pojď žasnout.

Žáci si vlastnoručně připraví preparát a naučí se pozorovat mikroskopem. Vyzkouší si techniku barvení a sami si vytvoří jednoduchou čočku. Poznají, v čem se liší pozorování binolupou a mikroskopem. Na závěr programu vyhodnotí, ve kterých různorodých činnostech může být mikroskop dobrým pomocníkem, a kde je dokonce nepostradatelný.

Výstupy

Žák:

  • popíše jednotlivé části mikroskopu a jejich funkce
  • samostatně vytvoří jednoduchý mikroskopický preparát
  • samostatně ovládá mikroskop při pozorování preparátů
  • vyjmenuje 3 profese, které k práci využívají mikroskop

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda
  • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence pracovní
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů