Keramický výukový program na vybrané téma

MŠ, celoročně, 65 Kč, 60 minut

Cílová skupina:

Délka programu: 60 minut

Cena: 65 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, Keramická dílna v zámku, Mírové náměstí 11

Vybraná témata

MŠ si může vybrat z těchto témat:

 • Velikonoce
 • Vánoce
 • Den matek

Program

 1. Seznámení – představení lektora, představení dětí – cedulky se jmény;
 2. Propracování hlíny – seznámení s hlínou, propracování hlíny – mačkání, společné “bubnování“ – vytvoření placičky z hlíny;
 3. Základy práce s hlínou – ukázka výrobku, který budou žáci tvořit, ukázka postupu při vyrábění, rozdání nástrojů;
 4. Samotné tvoření výrobku – příprava – vykrájení tvarů z plátu hlíny, rozdání plátu hlíny. Lepení tvarů na podklad. Výrobek žáci natřou barevnými engobami a nechají ho vyschnout. Výstupem je výrobek z hlíny;
 5. Úklid nástrojů a pracovního místa;
 6. Vyhodnocení – zpětná vazba.

Výrobky se budou nechávat vypálit. Vyzvednutí možné za cca 3 týdny.

Výstupy

Žák

 • dokáže spojovat různé díly z hlíny
 • ví jakou sílu vynaložit na zpracování hlíny
 • pozná různé barvy engob (barevné hlíny)
 • vyrobí si výrobek, který si nabarví engobami a po vypálení odnese domů

Zařazení dle RVP

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence pracovní
 • kompetence sociální a personální
 • rozvoj jemné motoriky
 • podpoření vlastního pohledu na svět

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.