Zoolog na koloběžce

Expedice na koloběžkách za zvířaty do parku Ostrov

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ, SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: min 180 minut

Cena: 60 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se na koloběžkách vydají na výzkumnou expedici do parku Ostrov, kde se zaměří na zoologii. Naučí se hledat pobytové stopy a určit tak, kteří živočichové se v parku vyskytují. Vyzkouší si základní zoologické metody jako je pozorování a sběr bezobratlých živočichů. Zjistí, jak činnost člověka ovlivňuje krajinu a tím i celkovou biodiversitu (počet druhů) v ekosystému. Krom badatelských aktivit čekají žáky i různé hry a prožitkové aktivity.

Výstupy

Žák:

  • vyjmenuje 5 různých pobytových znamení volně žijících živočichů
  • naučí se metody odchytu bezobratlých
  • naučí se pracovat s dichotomickým určovacím klíčem
  • orientuje se v terénu
  • vysvětlí, jak se zvířata přizpůsobují prostředí

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • environmentální výchova (Ekosystémy)

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda (Přírodopis)

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní