Seminář Tvorba Regionálních učebnic

Páteční dopoledne v PROUDu bylo zasvěceno vzdělávání dospělých

Patnáctka účastníků se se zájmem zapojila do aktivit semináře o místně zakotveném učení
a regionálních učebnicích pod vedením Ing. Martina Kříže, lektora a vedoucího pobytového ekocentra Chaloupky v Kněžicích. Kromě příkladů dobré praxe si odnesli tipy na to, jak definovat region, pomocí kopce nebo kostelní věže, koho při přípravě a psaní přibrat do týmu nebo které osvědčené aktivity adaptovat na místní poměry. Pracovníci muzeí, pedagogové, členové místní akční skupiny i starostové měli možnost prohlédnout si sbírku již vydaných učebnic především z moravských regionů a načerpat inspiraci k tvorbě podobné učebnice, která by mohla v budoucnu sloužit nejen místním učitelům a školákům.

S pokračujícím vylidňováním venkova a odlivem zejména mladých lidí z regionu, může právě místně zakotvené učení přispět k vytvoření silnějšímu poutu k rodnému kraji, omezit migraci za „lepším životem ve městě“ a zvýšit angažovanost mladých lidí v ochraně kulturního, historického i přírodního dědictví podle hesla „zamiluj si a chraň“. Regionální učebnice pak může být pomůckou, průvodcem ale i vítaným pomocníkem pro pedagogy i rodiče, kteří si moudře vyberou možnost poznávat s dětmi nejprve nejbližší okolí. Rodnou obec a region, ve kterém se pak mohou cítit skutečně Doma.