Hledáme účastníky mezinárodní výměny mládeže v PROUDu

Je Ti 18 - 30 let, umíš dobře anglicky, zajímáš se o potravinovou soběstačnost, plýtvání potravinami a další témata? Tebe hledáme!

V termínu od 23. do 29. září 2018 proběhne v PROUDu mezinárodní projekt výměny mládeže s názvem Sprouts of Culture, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. O co se jedná? Pracovní skupiny mladých z jednotlivých partnerských zemí (Polsko, Itálie, Anglie, Španělsko a České republika) se budou formálně i neformálně vzdělávat a zabývat se zadanými tématy (produkce potravin a lokálních potravin, potravinová soběstačnost, jak zamezit plýtvání potravinami aj.).

Každá pracovní skupina se bude skládat ze čtyř účastníků ve věku 18 až 30 let a z jednoho vedoucího staršího 25 let, bez dalšího věkového omezení. Pokud Vás projekt zaujal, umíte dobře anglicky, chcete se aktivně učit a pracovat na daném tématu a chtěli byste se stát členy pracovních skupin, prohlédněte si Sprouts of culture – Infopack.

Účastníkům je hrazena doprava do místa konání, ubytování a strava. Plně se podílí na programu akce, odměnou je jim získání celé řady měkkých dovedností, rozvoj osobnosti v mezinárodním prostředí, procvičení anglického jazyka. Jedná se o plnohodnotnou vzdělávací aktivitu, u které se počítá, že účastník si před příjezdem nastuduje daná témata.

Po absolvování obdrží účastníci Certifikát Youthpass , který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných kompetencí.

Svoje životopisy spolu s motivačním dopisem (v AJ) posílejte Zuzaně Jahnové na email: jahnova.ddm@gmail.com. Případné dotazy na tel. 778 449 919.