Letní tábory 2017

Co se děje v létě v DDM Horažďovice

Stanové pobytové tábory na tábořišti Plácek nedaleko Horažďovic

Pobytové tábory v Envicentru PROUD

Další pobytové tábory

Příměstské tábory v Přírodovědné stanici