Den Země

Příroda smyslově v Přírodovědné stanici

Mezinárodní svátek přírody, Den Země, tentokrát oslavíme v areálu Přírodovědné stanice. Začínáme v 14:00 a budeme se na Vás těšit až do 17:00. Podívat se za námi můžete průběžně celé odpoledne.

Jak můžeme přírodu zažít a prožít smyslově? To se dozvíte na naších pěti stanovištích. Máme pro Vás nachystanou celou řadu zajímavých aktivit, drobnost na památku a inspiraci na další aktivity, které si při výletu do přírody můžete vyzkoušet i bez nás.

  • Čich – Najdete po čichu svoje mraveniště?
  • Chuť – Co můžeme v přírodě na jaře ochutnat? A čemu se raději obloukem vyhnout?
  • Zrak – Sestavte s námi duhu a prozkoumejte zrakem roztodivné tvary přírody.
  • Sluch – Uměli byste si vyrobit hudební nástroj? A co nám zpívá za plotem?
  • Hmat – Poznáte po hmatu zvířecí kožíšky?

Vstupné 30 Kč. Změna programu vyhrazena, za nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) se akce nekoná.

Sledujte aktuální informace na facebooku Envicentra PROUD nebo v novinkách na tomto webu.