Prošli PROUDem

Bývalí zaměstnanci PROUDu a Přírodovědné stanice, kteří v Podbranském mlýně zanechali svůj otisk. Děkujeme.

Zuzana Drábková Trojanová

Bývalá lektorka a vedoucí PROUDu, září 2014 – duben 2021

V PROUDu působila od září 2014 do dubna 2021, z toho od února 2016 do srpna 2017 jako vedoucí pracoviště. Podílela se na závěrečné fázi realizace projektu „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“ a za vydatné pomoci svého týmu v následujících letech rozbíhala chod nově vzniklého pracoviště PROUD. Jako lektorka se podílela na tvorbě a realizaci pobytů, exkurzí a výukových programů pro školy (Jaro je tu!, Energie bez hranic, Carpe diem, Všechno lítá, co peří má, Odpad jak ho neznáte, Kupuji, kupuješ, kupujeme…).

Při DDM vedla kroužky Muzicírování, Flétnička, Experimenty a Bojové hry (šerm) včetně Historického klubu a spolupodílela se na vzniku kurzu (nejen) textilních technik Na nitce. Stála u zrodu již tradičních akcí pro školy i veřejnost (Dny GIS, Netradiční zavařeniny, Vynášení Morany) a v létě se proměňovala v táborovou vedoucí (stanové tábory na Plácku – Tisíc let zpátky, S Vikingy na Vinland, Správci času, LARPové tábory Ztracené Město a Svobodné Město a příměstské tábory v Přírodovědné stanici – Archeologem, Alchymista…). V posledních letech měla na starosti objednávky výukových programů pro školy a PR organizace.

Pavel Šustr

Bývalý vedoucí PROUDu, listopad 2019 – srpen 2020

Během svého krátkého působení v PROUDu poznamenaného mimo jiné i pandemií koronaviru, se zasadil o zavedení on-line přihlašovacího systému na kroužky a tábory. Jako lektor se podílel na realizaci pobytů Jaro je tu a Doškolovák Jihozápad.

Olga Hynoušová

Bývalá lektorka PROUDu a Přírodovědné stanice, únor 2020 – červenec 2020

V PROUDu působila jako lektorka výukových programů. V Přírodovědné stanici jste jí mohli potkat při komentovaných prohlídkách nebo jako lektorku přírodovědných kroužků a během léta 2020 jako táborovou vedoucí.

Nela Hralová

Bývalá lektorka PROUDu a Přírodovědné stanice, září 2017 – duben 2020

V PROUDu působila jako lektorka, byla zodpovědná za přípravu a realizaci výukových programů, pobytových kurzů a exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ (Ornitolog na koloběžce, Co zpívá za plotem, Plazi) jak v Přírodovědné stanici tak v PROUDu. Přes rok jste jí mohli potkat v Přírodovědné stanici na komentovaných prohlídkách nebo jako lektorku přírodovědných kroužků (Chovatelé, Exo-tera) a během léta na obou pracovištích jako táborovou vedoucí (badatelské tábory Vítejte na Zemi!, Za vynálezy všech dob, PT Učíme se řeči zvířat).

Hana Šustrová

Bývalá lektorka PROUDu, červen 2016 – říjen 2019

V PROUDu působila jako lektorka, byla zodpovědná za metodickou přípravu a realizaci výukových programů, pobytových kurzů a exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ (Samá voda, Přežij zimu!, Království stromů, Objev mikroskop, Geologie, V koruně i pod kůrou, Pod vodou) včetně výukového programu pro školy z regionu Třídím pro Horažďovicko ve spolupráci s DSO Horažďovicko a měla na starosti objednávání pobytových kurzů pro školy. Během léta jste ji mohli potkat v PROUDu i Přírodovědné stanici jako vedoucí táborů (badatelské tábory – Vítejte na Zemi!, Za vynálezy všech dob, Zachraň Zemi a O tajemství vesmíru, přírody a tak vůbec, expediční tábory Výprava do neznáma a Expedice pokračuje, PT Živly…), v průběhu roku jako vedoucí kroužků při DDM jako Šperkařská dílna, Přírodní tvoření nebo kurz (nejen) textilních technik Na nitce. Aktualita Listopad a novinky z PROUDu.

Zuzana Jahnová

Bývalá vedoucí a lektorka PROUDu, říjen 2015 – září 2019

V PROUDu působila od října 2015 do září 2019, od září 2017 do září 2019 se jako vedoucí pracoviště. Řídila a vylepšovala chod pracoviště PROUD včetně objednávkového systému výukových programů, zasadila se o rozšíření programové nabídky pro školy a zvelebení chovů v Přírodovědné stanici (zejm. učebny exo-tery). Stojí za úspěšnou realizací mezinárodního projektu Sprouts of Culture v letech 2018 a 2019 i dalších projektů. Mimo to měla na starosti inovaci a tvorbu metodik jednodenních výukových programů, exkurzí i pobytů (Až na půdu, Dobytí severního pólu, Entomologem, Breberky v zahradě, Moje zvířátko, Na krmítku, Ve mlýně a na statku…).

Potkat jste ji mohli jak v PROUDu tak v Přírodovědné stanici jako lektorku pobytových i jednodenních kurzů a exkurzí, o prázdninách jako vedoucí příměstských i pobytových táborů (několik ročníků tábora pro prarodiče s dětmi S babi a dědou na mlýně, Roztančíme léto, Pohádkovou přírodou…), a přes rok jako vedoucí kroužku Exo-tera a na Zámku jako vedoucí kroužku Kreativní dílna. Aktualita Říjen a novinky z PROUDu.

Štěpánka Kadochová

Bývalá lektorka PROUDu, březen 2016 – srpen 2017

V PROUDu působila jako lektorka zodpovědná za realizaci pobytových kurzů pro žáky ZŠ a SŠ, spolupodílela se na tvorbě a lektorování badatelsky zaměřených výukových programů a exkurzí (Město živé neživé, Bakterie – nepřátelé i pomocníci, Jak se dělá mapa, Je půda bohatství, Potraviny pod drobnohledem, Strom všemi smysly…). V létě jste ji mohli potkat na táborech jako vedoucí (Plácek 2016 – Tisíc let zpátky, Detektivem v říši zvířat, Roztančíme léto…) přes rok vedla při DDM kroužky kytary, orientálního tance a geocachingu. Starala se o PR organizace, kalendář akcí, komunikaci s veřejností, facebook a další propagační materiály. Aktualita Je to tu – v PROUDu začíná nový školní rok.

Eva Bezpalcová

Bývalá lektorka PROUDu, září 2014 – prosinec 2015

V PROUDu se podílela na závěrečné fázi realizace projektu „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“ jako je vybavování budovy nábytkem i výukovými pomůckami. Jako lektorka se podílela na přípravě a realizaci pilotní výuky pobytových kurzů, terénních exkurzí a prvních, zejména česko-německých pobytových kurzů.

Pavel Štorch

Bývalý vedoucí PROUDu, prosinec 2014 – září 2015

Naskočil do rozjetého vlaku a společně s Tomášem Pollakem koordinoval finální fázi projektu „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“ vč. slavnostního otevření PROUDu. Realizoval pilotní výuku pobytů jak českých školáků v Německu (Wildniscamp am Falkenstein), tak německých škol v PROUDu, prováděl první exkurze v národním pakru na německé straně Šumavy, zasadil se o česko-německý projekt Energie ohne Grenzen a realizoval jedny z vůbec prvních akcí pro veřejnost v Envicentru (např. Svěcení mlýna s Markem Orko Váchou).

Iva Faustová

Bývalá lektorka PROUDu, září 2014 – červen 2015

Přešla do PROUDu z pozice pedagožky v Domě dětí a mládeže Horažďovice, podílela se na závěrečné fázi realizace projektu „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“ jako je zabydlování budovy nábytkem a dalším nezbytným vybavením. Jako lektora odvedla velkou část česko-německé pilotní výuky pobytových kurzů a terénních exkurzí.