Říjen a novinky z PROUDu

Personální škatulata na DDM Horažďovice

Říjen s sebou přináší začátek kroužkové sezóny i několik personálních změn.

Prvního října do Horažďovic dorazila nová dobrovolnice Emma, která se po Dawidovi a Goše díky programu Erasmus+ na rok zapojí do týmu a činnosti DDM Horažďovice.

V nejbližší době se s ní můžete setkat a procvičit němčinu nebo angličtinu např. na tradičním Jablkobraní. Na konci října Emma provede mladé fotografy z DDM Horažďovice po rodném Berlíně. Společně budou fotografovat pozůstatky bývalé železné opony.

V polovině října nás naopak po roční stáži opustí dobrovolnice Goša, kterou jste jako lektorku mohli potkávat na táborech, prohlídkách v Přírodovědné stanici nebo s fotoaparátem v ruce na akcích DDM. Děkujeme za vše, s čím během svého pobytu v Horažďovicích pomohla.

Na konci září opustila tým Envicentra PROUD jeho vedoucí a lektorka Zuzka Jahnová, kterou ve funkci vedoucího pracoviště od 1. listopadu vystřídá pan Mgr. Pavel Šustr, Ph.D., který byl vybrán na základě dvoukolového výběrového řízení.

Rádi bychom proto poděkovali Zuzce Jahnové za čtyři roky pečlivé a tvrdé práce, kterou odvedla na Podbranském mlýně i v Přírodovědné stanici.

Během dvouletého působení (1. 9. 2017 – 30. 9. 2019) v roli vedoucí pracoviště navázala úspěšnou mezinárodní spolupráci s polskou organizací IMPRO a díky tomu zorganizovala dva ročníky mezinárodní výměny mládeže Sprouts of Culture a Sprouts of Culture 2.0 i zapojení DDM Horažďovice do projektu výměny pracovníků s mládeží Youth in Business 2.0.

Jako lektorka a autorka výukových programů i pobytových kurzů obohatila nabídku Envicentra PROUD o oblíbené pobyty: Až na půdu, Sklizeno, Dobytí severního pólu i novinku Entomologem. Jednodenní výukové programy by nebyly kompletní bez Ve mlýně a na statku, Na statku – sklizeno, Moje zvířátko, Na krmítku nebo program Jak se dělá mapa vytvořený původně pro Dny GIS pro školy. Mimo to se podílela na vytvoření i vedení řady dalších výukových programů, exkurzí a pobytů nejen pro školy. Kromě toho navázala dlouhodobou spolupráci s místní ZŠ Komenského a stála u zrodu již tradičního programu Zdravý životní styl, který tým Envicentra PROUD připravuje pro všechny žáky ZŠ Komenského od 1. do 9. třídy.

Spolu s Katkou Trnkovou uspořádala první ročník mezinárodního Family workcampu a 4 ročníky letního tábora pro prarodiče s dětmi ( S babi a dědou ve mlýně a na statku 2016, S babi a dědou na prázdniny 2017, Léto s babi a dědou 2018 a S babi a dědou na prázdniny 2019. Jako hlavní vedoucí je podepsaná pod dvěma ročníky tanečního tábora 2018 a 2019 i řadu příměstských táborů, za všechny: Pohádkovou přírodou, Učíme se od zvířátek, Terarijní svět, Podzimní prázdniny a další.

Její čtyřleté působení v DDM Horažďovice je nepochybně spojeno s Přírodovědnou stanicí, kde vedla kroužek Exo-tery, zasloužila se o zvelebení učebny exo-tery i pořízení řady nových, zejména exotických přírůstků.

Sečteno a podtrženo, na jednoho člověka je to úctyhodný kus práce. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v novém zaměstnání a spokojenost v budoucím životě.