Hedvábnička

Nejstarší doklady o existenci se v Číně datují k počátku 2. tisíciletí n. l. Byla považována za křížence králíka a slepice. Jedná se o okrasné plemeno se specifickou stavbou per, která vytváří dojem srsti.