Slepice

Zařazení

Strunatci → ptáci → hrabaví → bažantovití → kur domácí

Původ a výskyt

Všechna plemena kura domácího pocházejí pravděpodobně z kura bankivského. Tento lesní pták žije dodnes divoce v oblasti jihovýchodní Asie. Ke zdomácnění došlo kolem roku 3 200 př. n. l. v Indii. V Evropě první zdomácnělé slepice chovali mniši v klášterech v Řecku již v době 700 let př. n. l.

Zajímavost

První zdomácnělá plemena kurů se chovala spíše kvůli kohoutím zápasům. Ty jsou dnes zakázány ve všech západních zemích, v některých asijských zemích, například na Filipínách nebo v Indonésii, jsou však běžnou součástí tamní kultury.

Plemena slepic dělíme na nosná (leghornky), masná (faverolky), s kombinovanou užitkovostí (orlovky), bojová (malajky), okrasná (hedvábničky), zakrslá (rousné zakrslé).