Hamburčanka

Otužilé a pohyblivé slepice, které snadno létají. Chová se více než 10 barevných rázů s elegantní kombinací odlišně zbarveného praporu per a tečkování nebo žíhání.