Želva žlutohnědá

Zařazení

Obratlovci –> plazi → želvy

Původ

Travnaté kopcovité oblasti porostlé nesouvisle keři, ale i lesnaté oblasti, pastviny či okraje polí jihozápadní a jihovýchodní Evropy, severní Afriky a západní Asie.

Potrava

Zelené rostliny, spadané ovoce, ale přijímá i masitou stravu.

Zajímavost

Pod názvem želva řecká byla dlouhodobě legálně i nelegálně dovážena jako domácí mazlíček a to ji přivedlo mezi ohrožená zvířata.