Plazi a obojživelníci

Plazi jsou studenokrevní obratlovci, kteří obývají všechny kontinenty kromě Antarktidy. Jejich tělo je kryto šupinami nebo štíty. Kladou vajíčka, z kterých se líhnou plně samostatná mláďata. Plazy dále dělíme na krokodýly, šupinaté (hadi a ještěři) a želvy. V Přírodovědné stanici bohužel žádného krokodýla nechováme, ale zástupce ostatních dvou skupin u nás najdete v hojné míře.

Obojživelníci jsou rovněž studenokrevní obratlovci, jejich tělesná teplota je proměnlivá a je výrazně závislá na teplotě okolí. Jedná se o potomky lalokoploutvých ryb a jsou přechodem mezi vodními a suchozemskými obratlovci. Na vodu nebo vlhké prostředí jsou stále významně vázáni. Dělíme je na ocasaté (mloci a čolci) a bezocasé (žáby).