Želva zelenavá

Zařazení

Obratlovci –> plazi → želvy

Původ

Travnaté oblasti, křovinatá území nebo řídké suché lesy na jihu Evropy od Pyrenejského poloostrova po Turecko.

Potrava

Zelené rostliny, spadané ovoce, ale přijímá i masitou stravu.

Zajímavost

Za dobrých podmínek se dožívají 50 let, výjimečně i 80 až 100 let. Spadá do kategorie CITES IIA, u které je třeba registrovat želvy na úřadech a na každou želvu mít vystavený dokument CITES.