Krajta královská

Zařazení

Obratlovci –> plazi → hadi → hroznýšovití

Původ

Savany a suché lesy západní a střední Afriky.

Potrava

Hlodavci, další drobní savci a ptáci – škrtič.

Zajímavost

Vzhledem ke své robustní tělesné konstrukci jen velmi špatně šplhá, jako úkryty jí slouží nory hlodavců a termití stavby.