Vodácký kurz na Otavě

Aneb vodákem ve 3 dnech (ne)snadno a rychle...

cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 dny

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: květen – červen, září – říjen/řeka Otava a zázemí PROUDU

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

V průběhu 3 dní se žáci naučí pravidlům bezpečného pohybu na řece (vodním toku či vodní ploše obecně), získá teoretické povědomí a prověří dovednosti v ovládání různého typu plavidel používaných na českých vodách. Současně budou žáci seznámeni se základními hydrologickými principy a parametry vodních toků či ploch. Během praktické simulace si vyzkouší postup při záchraně tonoucího. Kromě tradičního splouvání vodního toku bude výuka vodáckých dovedností probíhat formou her, soutěží a vždy s přihlédnutím k individualitě každého účastníka. Celý kurz probíhá na řece Otavě v úseku Sušice – Strakonice (Katovice, Kozlov), případné úpravy jsou po dohodě možné. Účastníci vystřídají několik typů plavidel na různých typech vodního terénu (klidná voda, peřejnaté úseky, podjezí). Účast všech žáků na všech plavidlech není nezbytná, program lze po předchozí dohodě obecně upravit dle preferencí doprovázejícího učitele či případných pohybových limitů účastníka apod.

Obsah

Žáci se dopoledne ubytují v PROUDU a připraví se na odpolední splouvání, po obědě se již žáci – vodáci vlakem dopraví do Sušice (hranice horního a středního toku řeky Otavy), odtud splují na plastových kanoích typu Vydra, Samba či Lochneska s 1 – 2 přestávkami řeku zpět do Horažďovic (cca 20 km). Večer je možno zakončit krátkým seminářem o pohybu na vodě (prezentace v promítací místnosti), případně je možný volný program (dle dohody).

Druhý den pobytu bude věnován ochutnávce různých plavidel, kdy bude třídní kolektiv rozdělen účelově do menších skupin a tyto budou se budou učit ovládat týmová plavidla (raft, pramice), ale i další typy lodí ve dvojicích (deblový kajak) nebo individuálně (singlkajak, paddleboard). Závěrem dne proběhnou závody týmů i jednotlivců (dle domluvy). Den je možno zakončit u táborového ohně s kytarou (anebo mít volný program dle vlastních představ, dle dohody).

Třetí den stráví vodáci opět v kanoích, kdy z Horažďovic doplují do Kozlova či Katovic (příp. Strakonic), zkrátka jedné z destinací po proudu řeky, které jsou vhodné k vylodění. Cestou proběhne zastávka na jednom z jezů, kde proběhne simulovaná ukázka s nácvikem záchrany tonoucího za pomoci házečky apod. Po vylodění se žáci dopraví zpět do PROUDU k pozdnímu obědu (či svačině), následuje odjezd domů.

Cíl

Cílem kurzu je osvojení znalostí a dovedností nezbytných k úspěšnému a bezpečnému zvládnutí vodácké aktivity na vodním toku či ploše za použití dostupných typů plavidel běžně používaných na českých řekách, přehradách apod.

Výstupy

Žák:

· získá povědomí o základních principech organizace vodácké akce

· osvojí si know-how o nezbytné výstroji a výzbroji účastníka vodácké akce

· osvojí si metodické znalosti a získá praktické dovednosti v oblasti ovládání plavidel typu kanoe, raft, kajak, paddleboard, veslice (pramice)

· získá základní povědomí o právním aspektu vodáckého sportu či turistiky a získá vhled do problematiky bezpečnosti na vodě

· osvojí si procesní postup při záchraně tonoucího včetně praktických aspektů vlastní záchrany (poskytnutí první pomoci)

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a zdraví
  • Člověk a svět práce

Varianta kurzu s ubytováním v kempu

Levnější varianta kurzu bez ubytování v PROUDU s částečným zajištěním teplé stravy:

  • programově se na kurzu nic nemění;
  • ubytování je zajištěno ve vodáckém kempu v areálu Na Lipkách (cca 200 m od budovy PROUDU) v našich stanech a vlastních spacácích (kemp poskytuje základní služby (teplé občerstvení, sprchy a toalety);
  • v ceně kurzu jsou 2 teplá jídla, a to večeře v rámci prvního dne a oběd během dne druhého, stravování proběhne ve velkém stanu za PROUDEM, jídla budou z naší kuchyně);
  • ostatní stravu si účastníci zajišťují z vlastních zásob a dle individuálních potřeb (každý den je možné si zajít nakoupit + v kempu jsou k mání teplá i studená jídla, pití apod.);
  • kromě příznivější ceny (kurz je o cca 500,– levnější) je výhodou této varianty její realizovatelnost v době, kdy je ubytovací kapacita PROUDU obsazena.