Týden terénní přírodovědy

Za přírodou na túru!

cílová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 4 – 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: květen – červen, září – říjen/PROUD a okolí, park Ostrov, řeka Otava, okolí města

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

V průběhu kurzu účastníci absolvují 4, nebo 5 dnů vyplněných terénními exkurzemi, které jsou programově zaměřené na jednotlivé složky přírody (voda, horniny, rostliny a živočichové…). Organizace exkurzí je pojata zážitkově tak, aby se každý den (příp. každá exkurze) lišil, účastníci tak zažijí měření hydrologických parametrů během splouvání Otavy, vypraví se na zoologickou exkurzi do okolí města na koloběžkách, anebo vyrazí pěšky na botanický průzkum některé ze zajímavých lokalit. Terénní exkurze předpokládají aktivní zapojení všech účastníků, 1 – 2 dny v rámci kurzu (dle jeho délky) jsou pak doplněny pohybově nenáročnou (odpočinkovou) aktivitou (např. rukodělný program – keramika, zpracování ovčí vlny, kovářská nebo truhlářská dílna apod.).