FAQ (často kladené dotazy)

Jak mám objednat pobytový kurz pro svou třídu?

Objednávky se provádějí přes on-line rezervační systém. V nabídce rozklikněte vybraný pobytový kurz a v objednávce kurzu (vpravo pod obrázkem) vyberte jeho délku (3 nebo 5 dnů). Poté v kalendáři vyberte požadovaný termín (oranžová políčka). Pozor, v kalendáři volíte pouze „oranžově svítící“ začáteční den Vašeho pobytu (v ostatní dny, i když „svítí šedě“, je v PROUDu volno). Přejděte k objednávce, vyplňte registrační údaje a odešlete. Do 3 pracovních dnů Vám objednávku potvrdíme (e-mailem + telefonicky) a na poštovní adresu Vaší školy zašleme 2 vyhotovení smlouvy. Potvrzením objednávky vzniká předběžná rezervace termínu platná 14 dnů. Nedojde-li k podpisu smlouvy před vypršením předběžné rezervace, bude termín uvolněn pro další zájemce.

Co mám udělat se smlouvou (k pobytovému kurzu), která přišla do školy poštou?

Škola obdrží 2 vyhotovení smlouvy podepsaná vedoucí Envicentra PROUD. Obě vyhotovení, prosím, dejte podepsat statutárnímu zástupci školy (řediteli/ce). Jedno vyhotovení si škola ponechá a druhé zašle zpět na poštovní adresu Envicetra PROUD (Envicentrum PROUD, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice), nejpozději však do 14 dnů od potvrzení objednávky (tj. před vypršením předběžné rezervace). Závazná rezervace termínu a služeb vzniká podpisem smlouvy a jejím doručením do Envicentra PROUD.

Jak mám objednat exkurzi nebo jednodenní výukový program pro svou třídu?

Objednávky se provádějí přes on-line rezervační systém. V nabídce rozklikněte vybraný výukový program/exkurzi. V kalendáři (vpravo pod obrázkem) vyberete vhodný termín. Přejděte k objednávce, vyplňte registrační údaje, do poznámky napište preferovaný začátek programu/exkurze a odešlete. Do 3 pracovních dnů Vám objednávku potvrdíme e-mailem a na e-mail kontaktní osoby uvedené ve formuláři, zašleme Potvrzení o spolupráci a další informace. Potvrzením objednávky vzniká předběžná rezervace termínu platná 14 dnů. Nedojde-li k podpisu smlouvy/prohlášení před vypršením předběžné rezervace, bude termín uvolněn pro další zájemce.

Co mám udělat s Prohlášením o spolupráci (k jednodennímu výukovému programu/ekxurzi), které mi přišlo e-mailem?

Škola (kontaktní osoba uvedené v objednávkovém formuláři) obdrží e-mailem Prohlášení o spolupráci v PDF formátu. Prohlášení, prosím, 1× vytiskněte a nechejte podepsat statutárním zástupcem školy (ředitel/ka). Podepsané prohlášení, prosím zašle zpět na poštovní adresu Envicetra PROUD (Envicentrum PROUD, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice), nejpozději však do 14 dnů od potvrzení objednávky (tj. před vypršením předběžné rezervace). Závazná rezervace termínu a služeb vzniká podpisem Prohlášení o spolupráci a jeho doručením do Envicentra PROUD.

Kdy se dozvím bližší informace o pobytu, například detailní program?

Koordinátor/ka pobytových kurzů Vás kontaktuje minimálně 3 týdny před začátkem pobytového kurzu, e-mailem Vám zašle všechny potřebné informace (program kurzu, doporučený seznam věcí s sebou…) a dohodne se s Vámi na detailech Vašeho kurzu (čas příjezdu a odjezdu, dietní požadavky, úprava programu podle specifických výukových potřeb žáků…).

Je možné program pobytového kurzu upravit podle našich potřeb?

Samozřejmě. Jakmile obdržíte programovou tabulku, projděte si ji, a případné požadavky na změnu programu (např. zkrácení výletu, vynechání práce se zvířaty kvůli alergii apod.) nahlaste koordinátorovi pobytových kurzů. Dohodne s vámi individuální úpravu programu a přizpůsobení potřebám žáků.

Můžeme si objednat jen ubytování a mít vlastní program?

Ano, budovu PROUDu je možné si pronajmout i bez našeho výukového programu. Tato varianta je vhodná např. pro ozdravné pobyty nebo klasickou „školu v přírodě“. Je možné objednat pouze ubytování, ubytování se stravou a dohodnout, které vybavení budete potřebovat (laboratoř, sportovní vybavení aj.)

Jak je to se stravováním? Vaříte diety?

Envicentrum PROUD má vlastní moderně vybavenou kuchyni a pro účastníky pobytových kurzů zajišťuje celodenní stravování (snídaně, oběd, 2 svačiny, večeře) a pitný režim. Pokud dietní požadavky (bezlepková dieta, vegetariánské menu..) a potravinové alergie nahlásíte alespoň 14 dní před začátkem pobytu, zohledníme je v jídelníčku.

Můžeme mít v PROUDu vlastní jídlo?

Ano, po celou dobu pobytu je učiteli i žákům k dispozici společná lednice, kam si mohou dát vlastní jídlo. Každý pokoj má vyhrazený také speciální box, kam si děti ukládají sladkosti z domova. Na pokojích není možné skladovat a konzumovat potraviny z hygienických důvodů.

Ve třídě máme žáky s omezenou pohyblivostí. Mohou být i oni ubytovaní v PROUDu?

Ano, ale pouze po domluvě a individuálním posouzení zdravotního stavu a potřeb žáka (konkrétní omezení, typ postižení…). Celé první patro je bezbariérové – jídelna, audiovizuální učebna a jeden pokoj (2 lůžka) s vlastním sociálním zařízením. Přesto žákům, kteří jsou na vozíku/plně invalidní/vyžadují trvalou asistenci pobyt v PROUDu nedoporučujeme.

Co když někteří žáci nechtějí bydlet spolu na pokoji?

V PROUDu jsou tři pokoje po 6 žácích, jeden pro 3 žáky a jeden velký pro 11 žáků – viz rozdělení pokojů. Je tedy možné ještě před příjezdem rozvrhnout ubytování žáků tak, aby spolu byli ti, co spolu chtějí být, a zároveň se předešlo neshodám mezi těmi, co spolu být nechtějí.

Co se děti v Envicentru PROUD učí?

Nabízíme řadu tematických výukových programů – viz nabídka . Programy v EC PROUD využívají aktivizační výukové metody a zaměřují se na praktickou výuku. Žáky tedy nečekají klasické přednášky, ale především samostatná badatelská činnost, výzkum v terénu, pokusy v laboratoři i venkovní hry. Například v programu zaměřeném na energie se žáci učí vyrábět proud z ovoce, v programu o zemědělství navštíví chovy zvířat v Přírodovědné stanici a naučí se, jak se o ně starat.

Podílí se učitelé na výukovém programu?

Výukový program zajišťují lektoři PROUDu, aktivní účast doprovázejícího pedagoga na vnitřních programech není nutná, učitel si může zvolit zda chce či nechce být programu přítomen. V případě programu mimo budovu (výlet, exkurse) je účast doprovázejícího učitele vyžadována z důvodu bezpečnosti. Lektoři zodpovídají pouze za programovou část výuky, odpovědnost za kázeň, bezpečnost a zdraví žáků má po celou dobu pobytu doprovázející učitel.

Jaký je harmonogram pobytových programů?

Každý kurz je zaměřen na jedno téma, které se prolíná celým pobytem. Výukový program je rozdělen do 2 bloků, dopolední zpravidla od 9 do 12 hodin a odpolední od 14 do 17 hodin. Po obědě a večer mají žáci osobní volno a mohou se věnovat vlastním aktivitám. Při týdenním pobytu čeká žáky 1 večerní program (zpravidla pondělí) a celodenní výlet (středa).

Co můžeme s dětmi dělat večer?

Večerní program je zpravidla v režii doprovázejícího pedagoga, výukový blok končí cca v 17 hodin. Je možné si zapůjčit sportovní vybavení (míčové hry, frisbee..), využít audiovizuální učebnu PROUDu k promítání filmů nebo si udělat táborák. S dětmi můžete také vyrazit do aquaparku. Zodpovědnost za žáky v době osobního volna, tedy i večer a v noci, má doprovázející pedagog. Jeden večer v týdnu (zpravidla pondělí) je pro žáky připraven večerní/noční program.

Budou s námi lektoři i v noci?

Nikoli, v noci zůstávají žáci pouze pod dozorem doprovázejícího pedagoga. Lektoři nejsou v PROUDu ubytovaní.

Co se stane, pokud se žák v průběhu pobytu zraní nebo onemocní?

Všichni lektoři PROUDu mají zdravotnické školení a jsou tedy schopni poskytnout žákům základní ošetření. V případě závažných úrazů či onemocnění může žák z pobytu předčasně odjet, pokud si ho vyzvednou rodiče, zákonný zástupce nebo jiná osoba pověřená plnou mocí.

Co se stane, pokud pobyt zrušíme?

Při zrušení pobytu více jak 21 dní před pobytem neplatíte žádný storno poplatek. Při zrušení méně jak 20 dní (včetně) před pobytem je nutné uhradit 15% storno poplatek, při zrušení méně jak 3 pracovní dny před pobytem (včetně) se hradí 30% storno poplatek.