FAQ (často kladené dotazy)

Jak mám objednat pobytový kurz pro svou třídu?

Objednávky se provádějí přes on-line rezervační systém. V nabídce rozklikněte vybraný pobytový kurz a v objednávce kurzu (vpravo pod obrázkem) vyberte jeho délku (3, 4 nebo 5 dnů – dle typu kurzu). Poté v kalendáři vyberte požadovaný termín (oranžová políčka). Pozor, v kalendáři volíte pouze „oranžově svítící“ začáteční den Vašeho pobytu (v ostatní dny, i když „svítí šedě“, je v PROUDu volno). Přejděte k objednávce, vyplňte registrační údaje a odešlete. Do 3 pracovních dnů Vám objednávku potvrdíme (e-mailem) a na poštovní adresu Vaší školy zašleme 2 vyhotovení smlouvy. Potvrzením objednávky vzniká předběžná rezervace termínu platná 14 dnů. Nedojde-li k podpisu smlouvy před vypršením předběžné rezervace, bude termín uvolněn pro další zájemce.

Co mám udělat se smlouvou (k pobytovému kurzu), která přišla do školy poštou?

Škola obdrží 2 vyhotovení smlouvy podepsaná ředitelem DDM Horažďovice (a také Envicentra PROUD). Obě vyhotovení, prosím, dejte podepsat statutárnímu zástupci školy (řediteli/ce). Jedno vyhotovení si škola ponechá a druhé zašle zpět na poštovní adresu Envicetra PROUD (Envicentrum PROUD, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice), nejpozději však do 14 dnů od potvrzení objednávky (tj. před vypršením předběžné rezervace). Závazná rezervace termínu a služeb vzniká podpisem smlouvy a jejím doručením do Envicentra PROUD. O přijetí podepsané smlouvy Vás opět budeme informovat e-mailem.

Jak mám objednat exkurzi nebo jednodenní výukový program pro svou třídu?

Objednávky se provádějí přes on-line rezervační systém. V nabídce rozklikněte vybraný výukový program/exkurzi. V kalendáři (vpravo pod obrázkem) vyberete vhodný termín. Přejděte k objednávce, vyplňte registrační údaje, do poznámky napište preferovaný začátek programu/exkurze a odešlete. Do 3 pracovních dnů Vám objednávku potvrdíme e-mailem a na e-mail kontaktní osoby uvedené ve formuláři, zašleme Potvrzení o spolupráci a další informace. Potvrzením objednávky vzniká předběžná rezervace termínu platná 14 dnů. Nedojde-li k podpisu smlouvy/prohlášení před vypršením předběžné rezervace, bude termín uvolněn pro další zájemce.

Co mám udělat s Prohlášením o spolupráci (k jednodennímu výukovému programu/exkurzi), které mi přišlo e-mailem?

Škola (kontaktní osoba uvedené v objednávkovém formuláři) obdrží e-mailem Prohlášení o spolupráci v PDF formátu. Prohlášení, prosím, 1× vytiskněte a nechejte podepsat statutárním zástupcem školy (ředitel/ka). Podepsané prohlášení, prosím zašle zpět na poštovní adresu Envicentra PROUD (Envicentrum PROUD, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice), nejpozději však do 14 dnů od potvrzení objednávky (tj. před vypršením předběžné rezervace). Závazná rezervace termínu a služeb vzniká podpisem Prohlášení o spolupráci a jeho doručením do Envicentra PROUD.

Kdy se dozvím bližší informace o pobytu, například detailní program?

Garant/ka vašeho pobytového kurzu Vás kontaktuje minimálně 3 týdny před začátkem pobytového kurzu, e-mailem Vám zašle všechny potřebné informace (program kurzu, doporučený seznam věcí s sebou…) a dohodne se s Vámi na detailech Vašeho kurzu (čas příjezdu a odjezdu, dietní požadavky, úprava programu podle specifických výukových potřeb žáků…).

Je možné program pobytového kurzu upravit podle našich potřeb?

Samozřejmě. Případné změny programu je vhodné konzultovat již při objednávce (s Tomášem Pollakem, pollak.ddm/at/gma­il.com, tel. 606 880 502, dohodne s vámi individuální úpravu programu a přizpůsobení potřebám žáků) Drobné úpravy programu (např. zkrácení výletu, vynechání práce se zvířaty kvůli alergii apod.) lze realizovat v době, kdy e-mailem obdržíte programovou tabulku (min. 3 týdny před začátkem kurzu) – případné požadavky na změnu programu obratem konzultujte s garantem vašeho pobytového kurzu.

Můžeme si objednat jen ubytování a mít vlastní program?

Ano, budovu PROUDu je možné si pronajmout i bez našeho výukového programu. Tato varianta je vhodná např. pro ozdravné pobyty nebo klasickou „školu v přírodě“. Je možné objednat pouze ubytování, ubytování se stravou a dohodnout, které vybavení budete potřebovat (laboratoř, sportovní vybavení aj.).

Jak je to se stravováním? Vaříte diety?

Envicentrum PROUD má vlastní moderně vybavenou kuchyni a pro účastníky pobytových kurzů zajišťuje celodenní stravování (snídaně, oběd, 2 svačiny, večeře) a pitný režim. Pokud dietní požadavky (bezlepková dieta, vegetariánské menu..) a potravinové alergie nahlásíte alespoň 14 dní před začátkem pobytu, zohledníme je v jídelníčku.

Můžeme mít v PROUDu vlastní jídlo?

Ano, po celou dobu pobytu je učiteli i žákům k dispozici společná lednice, kam si mohou dát vlastní jídlo. Každý pokoj má vyhrazený také speciální box, kam si děti ukládají sladkosti z domova. Na pokojích není možné skladovat a konzumovat potraviny z hygienických důvodů.

Ve třídě máme žáky s omezenou pohyblivostí. Mohou být i oni ubytovaní v PROUDu?

Ano, ale pouze po domluvě a individuálním posouzení zdravotního stavu a potřeb žáka (konkrétní omezení, typ postižení…). Celé první patro je bezbariérové – jídelna, audiovizuální učebna a jeden pokoj (2 lůžka) s vlastním sociálním zařízením. Přesto žákům, kteří jsou na vozíku/plně invalidní/vyžadují trvalou asistenci pobyt v PROUDu nedoporučujeme.

Co když někteří žáci nechtějí bydlet spolu na pokoji?

V PROUDu jsou pro žáky k dispozici 2 pokoje po 6 lůžkách (s palandami), 1 po 5 lůžkách (2 palandy + klasická postel), a 1 s 10 lůžky (klasické postele) – viz rozdělení pokojů. Je tedy možné ještě před příjezdem rozvrhnout ubytování žáků tak, aby spolu byli ti, co spolu chtějí být, a zároveň se předešlo neshodám mezi těmi, co spolu být nechtějí.

Co se děti v Envicentru PROUD učí?

Nabízíme řadu tematických výukových programů – viz nabídka . Programy v EC PROUD využívají aktivizační výukové metody a zaměřují se na praktickou výuku. Žáky tedy nečekají klasické přednášky, ale především tematické programové bloky zaměřené na skupinovou práci, bádání v terénu, pokusy v laboratoři, rukodělnou činnost i venkovní hry.

Podílí se učitelé na výukovém programu?

Výukový program zajišťují lektoři PROUDu, aktivní účast doprovázejícího pedagoga na vnitřních programech není nutná, učitel si může zvolit zda chce či nechce být na programu přítomen. V případě programu mimo budovu (výlet, exkurse, programový blok ve venkovním prostředí) je účast doprovázejícího učitele vyžadována z důvodu bezpečnosti. Lektoři zodpovídají pouze za programovou část výuky, odpovědnost za kázeň, bezpečnost a zdraví žáků má po celou dobu pobytu doprovázející učitel.

Jaký je harmonogram pobytových programů?

Každý kurz je zaměřen na jedno téma, které se prolíná celým pobytem. Výukový program je rozdělen do 2 – 3 bloků: dopolední zpravidla od 9 do 12 hodin a odpolední od 14 do 17 hodin, po domluvě může být zařazen ještě večerní výukový blok od 19:00 organizovaný lektory PROUDu. Po obědě a večer mají žáci osobní volno a mohou se věnovat vlastním aktivitám. Při třídenním pobytu čeká žáky 1 večerní program, v rámci čtyř a pětidenního pobytu čekají žáky 1 – 2 večerní programy (zpravidla první a poslední večer) a celodenní výlet.

Co můžeme s dětmi dělat večer?

Volný čas po večeři (mimo večerního programu organizovaného lektory) je zpravidla v režii doprovázejícího pedagoga, výukový blok končí mezi 17 a 18 hodnou. Je možné si zapůjčit sportovní vybavení (míčové hry, frisbee..), využít audiovizuální učebnu PROUDu k promítání filmů nebo si udělat táborák. S dětmi můžete také vyrazit do aquaparku. Zodpovědnost za žáky v době osobního volna, tedy i večer a v noci, má doprovázející pedagog.

Budou s námi lektoři i v noci?

Nikoli, v noci zůstávají žáci pouze pod dozorem doprovázejícího pedagoga. Lektoři nejsou v PROUDu ubytovaní.

Co se stane, pokud se žák v průběhu pobytu zraní nebo onemocní?

Všichni lektoři PROUDu mají zdravotnické školení a jsou tedy schopni poskytnout žákům základní ošetření. V případě závažných úrazů či onemocnění může žák z pobytu předčasně odjet, pokud si ho vyzvednou rodiče, zákonný zástupce nebo jiná osoba pověřená plnou mocí.

Co se stane, pokud pobyt zrušíme?

Při zrušení pobytu platí následující storno podmínky.

  • 20 % z ceny při zrušení kurzu 90 – 45 dní před začátkem pobytu
  • 40 % z ceny při zrušení kurzu 44 – 15 dní před začátkem pobytu
  • 75 % z ceny při zrušení kurzu 14 – 3 dny před začátkem pobytu
  • 90 % z ceny při zrušení kurzu méně než 3 dny před začátkem pobytu

Počet žáků, kteří přijedou na pobytový kurz se změnil (na poslední chvíli 2 žáci onemocněli) – co s tím?

Případnou změnu počtu žáků oznamte písemně (e-mailem) garantovi Vašeho pobytu co nejdříve, bez storno poplatku tak můžete učinit alespoň 4 dny před začátkem pobytu. V případě, že bude změna počtů žáků nahlášena později (3 a méně dnů před začátkem pobytu), zaplatí žáci, kteří se pobytu nezúčastní, storno poplatek ve výši 30 % z ceny pobytu (náklady na již nakoupené potraviny).