Tvorba regionálních učebnic

Odborný seminář Ing. Martina Kříže z o.p.s. Chaloupky

Motto:

„Výchova k místu či regioálně ukotvené učení je vzdělávacím směrem, který má za cíl posílit u žáka vztah k domovu, k místní historii, přírodě, krajině. Výsadní postavení při takto pojaté výuce mají regionální učebnice.”

Seminář je určen pro ředitele škol, učitele, starosty, pracovníky muzeí, zástupce NNO a další…

Obsah semináře:

Seminář nabídne několik pohledů na tvorbu regionálních učebnic, ukážeme, jak se s učebnicí popraly různé školy v různém prostředí, jak dělat učebnici pro základní a jak pro střední školu. Součástí semináře bude návrh rozpočtu regionální učebnice, ukážeme jak má vypadat autorský tým, jak vypadá tvorba regionální učebnice. K dispozici budou k náhledu desítky regionální učebnice z celé republiky, různě povedených, různě využívaných.

Lektor:

Ing. Martin Kříž je programovým zástupcem ředitele obecně prospěšné společnosti Chaloupky a vedoucím nejstaršího českého pobytového ekocentra v Kněžicích u Jihlavy. Zaměřuje se na další vzdělávání pedagogů, v rámci projektů má za sebou tvorbu tří regionálních učebnic, je součástí vznikajícího celorepublikového týmu, který se problematikou RU zabývá. Je autorem metodik a věnuje se hlavně terénní výuce a využívání školních zahrad pro výuku.

Organizační informace:

Kapacita semináře je omezena, přihlašte se pomocí přihlášky ke stažení ve formátu .docx. Vyplněné přihlášky, prosíme, zasílejte elektronicky na pollak.ddm@gmail.com, pro další informace kontaktujte Mgr. Tomáše Pollaka (tel. 606880502).

Účastnický poplatek 350 KČ, coffee break v ceně.