Ptáci

ANDULKA VLNKOVANÁ

Zařazení

Obratlovci → ptáci → papoušci

Původ

Teplé, suché a otevřené lesy, savany a okolí lidských sídel ve vnitrozemí Austrálie.

Potrava

Semena trav.

Zajímavost

Žijí ve skupinách až o padesáti jedincích. Přes den odpočívají ve stínu na eukalyptových stromech podél zavodňovaných toků. V období sucha přelétávají v hejnech stokilometrové vzdálenosti, aby se dostali ke zdroji pitné vody.

NEOFÉMA TYRKYSOVÁ

Zařazení

Obratlovci → ptáci → papoušci

Původ

Travnaté porosty a otevřené lesy ve východní Austrálii.

Potrava

Semena trav, květy, ovoce, drobný hmyz.

Zajímavost

Většinu života tráví v jedné větší oblasti, jen výjimečně se přesouvají. Žijí v párech nebo skupinkách, které se skládají z rodičů a jejich potomků.