Péťa

Zařazení

Strunatci → ptáci → dravci→ krahujcovití

Původ a výskyt

Hnízdí v téměř celé Evropě s výjimkou Islandu, části Irska a Skandinávského poloostrova, východně zasahuje v podobě širokého pruhu přes střední Asii až po Japonsko. Hnízdí v lesích i v otevřené polní krajině.

Zajímavost

Setkáme se s ní celý rok v otevřené krajině takřka všude, a to od hor až po nížiny. Pokud spatříme při jízdě autem většího dravce sedícího ve stromořadí podél silnice, můžeme si být téměř jisti, že se jedná o káni.

Loví především myši, proto byla také v minulosti nazývána myšilov. Její kořistí jsou ale i ještěrky, hadi, mladí ptáci nebo větší hmyz.