Ivanka

Zařazení

Strunatci → ptáci → letci → sovy → puštíkovití

Původ a výskyt

Vyskytuje se v Evropě, všude tam, kde jej nepronásleduje člověk. Ideálními hnízdními biotopy výra velkého u nás jsou zarostlé skalnaté stráně v údolích řek s volným výletem z hnízdiště do sousední zemědělské krajiny a kamenito-balvanité stráně větších lesních celků.

Zajímavost

V Evropě nenajdete větší sovu. Dosahuje rozpětí 180 centimetrů a hmotnosti dvou až tří kilogramů.

Přes den se skrývá na skalách nebo na starých stromech, večer vylétá lovit do otevřené krajiny.

Živí se ptáky a savci do velikosti menšího zajíce, které loví při neslyšném letu nízko nad terénem. Při lovu se orientuje především sluchem.