Husa indická

Rozmnožuje se ve střední Asii v blízkosti velkých horských jezer, na zimu migruje v početných hejnech do jižní a jihovýchodní Asie, především do Indie. V mnoha evropských státech včetně Česka se po celý rok občas vyskytují na větších jezerech, rybnících a mokřinách jednotlivé kusy.

Chov zvířat je nenáročný, většinu života tráví na souši. Potřeba pastvy není nutná, mají-li ptáci dostatek zeleného krmiva, které je základem výživy.