Holub Český rejdič

Plemeno uznané v roce 1951 se chová, jak už název napovídá, především v České republice. Na týle má lasturovitou chocholku zakončenou postranními růžicemi, dalším typickým znakem jsou opeřené nohy a rousky.