Komentovaná prohlídka Přírodovědné stanice pro školy a školky

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ

Délka programu: 60 nebo 90 minut

Doporučený počet účastníků: 15 – 30, jiný počet účastníků nutno konzultovat předem

Program probíhá: celoročně, vnitřní i venkovní chovy Přírodovědné stanice

Cena programu: MŠ 50 Kč/žák (60 minut), ZŠ 65 Kč/žák (90 minut)

Po domluvě přizpůsobíme průběh prohlídky handicapovaným osobám. Pro účastníky prohlídky s průkazkou ZTP platí 50 % sleva. Pro účastníky prohlídky s průkazkou ZTP/P platí 50 % sleva a nárok na doprovod zdarma.

S sebou: obuv a oděv dle aktuálního počasí (při deštivém počasí jsou nezbytností holinky)

Objednávky a dotazy telefonicky u Tomáše Pollaka na 606 880 502

Anotace

Komentovaná prohlídka Přírodovědné stanice seznámí děti a žáky s hospodářskými zvířaty ve venkovních chovech i vybranými zástupci exotických živočichů v terarijních chovech a nabídne informace a zajímavosti o pozorovaných zvířatech. Děti/žáci si prohlédnou běžná i méně běžná plemena drůbeže, králíků, ovcí, koz i skotu a dalších hospodářských zvířat. Díky přímému kontaktu s vybranými zvířaty si děti/žáci budou moci vyzkoušet práci hospodáře (vstup do ohrady, nabídnutí pamlsku…) a dozvědí se, co zvířata potřebují ke svému spokojenému životu. Ve vnitřní expozici si projdou chovy exotických akvarijních i terarijních zvířat (hlodavci, plazi, obojživelníci, hmyz…) a dozvědí se jak se o tato zvířata správě starat.

Výstupy

Žák:

 • rozumí pravidlům chování během kontaktu se zvířaty a respektuje je
 • bezpečně a ohleduplně přistupuje k pozorovaným zvířatům
 • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají hospodářská zvířata a k čemu jsou dobrá
 • vyjmenuje alespoň 5 domácích zvířat, se kterými se setkal v rámci Komentované prohlídky
 • vyjmenuje alespoň 5 druhů exotických zvířat, se kterými se setkal v rámci Komentované prohlídky
 • si uvědomuje, že zvíře je tvor, který potřebuje každodenní péči

Zařazení dle RVP (MŠ)

Vzdělávací oblast:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce)
 • Dítě a svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Zařazení dle RVP (1. stupeň ZŠ)

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)
 • Člověk a svět práce
 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní