Myslivecký kroužek

Cílová skupina:

Schůzky: ST od 15:30, Přírodovědná stanice

Vede: R. Kovařík, tel. 605 901 337

Cena: P + 400,–

Nauč se porozumět přírodě a lesu jako správný myslivec – pozorování zvířat a pohyb v lese, péče o zvěř v zimě, návštěvy střelnice.