Historický klub

Cílová skupina:

Schůzky: 3 akce ročně, termíny v září 2019

Vede: Zuzka Drábková Trojanová, tel. 778 526 094

Cena: P + náklady akce (náklady klubových akcí jsou stanovovány pro každou akci zvlášť dle její ekonomické náročnosti – cestovné, ubytování, strava, vstupné…)

Brzce jarní přespávačka v PROUDu (tradiční Vynášení Morany), výlety do historie, experimentální archeologie, šerm (měkčenými replikami mečů) a LARP, dračí doupě…