Experimenty

Cílová skupina:

Schůzky: ST od 14:30, Envicentrum PROUD

Vede: vede Zuzka Drábková Trojanová, tel. 778 526 094

Cena: P + 400,–

Věda je zábava – využij laboratorní náčiní (zkumavky, kádinky, kahany, pinzety…) i přístroje (mikroskopy, dalekohledy, experimentální systém Vernier) při experimentování v badatelské učebně a prováděj pokusy přímo venku v přírodě.

Co jsme zkoumali v minulém školním roce? Prohlédněte si album kroužku Mikroexperimenty na facebooku PROUDu nebo se podívejte na videozáznamy: Jak jsme odpalovali rakety na sodo-bikarbono-kyselino-citronový pohon nebo Jak se vyrábí homopolární motorek.